Blogiartikkelit Jyrki Niemi Maaseutu, Maatalous, Talous

Euroopan komissio julkisti pitkään odotetun EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) tulevaisuutta koskevan tiedonantonsa 29.11.2017. Tiedonannossa ehdotetaan uusia toimintatapoja maatalouspolitiikan käytäntöihin, vaikka esitetyt uudistussuunnitelmat edustavatkin pikemmin asteittaista kehitystä kuin vallankumousta.

Komission keskeisin muutosesitys on ehdotus toimintamallista, joka siirtäisi enemmän vastuuta unionin jäsenvaltioille ja edellyttäisi niiden laativan kansalliset strategiasuunnitelmat politiikan toteuttamiseksi. Tämä johtaisi siihen, että koko CAP-budjettia hallinnoitaisiin samaan tapaan kuin maaseudun kehittämisohjelmia tällä hetkellä – eli kansallisesti 27 erilaisen strategian puitteissa.

Tämä johtaisi siihen, että koko CAP-budjettia hallinnoitaisiin samaan tapaan kuin maaseudun kehittämisohjelmia – eli kansallisesti 27 erilaisen strategian puitteissa.

Toisin sanoen EU määrittelisi jatkossa vain maatalouspolitiikan perustavoitteet, ja jäsenvaltioilla olisi nykyistä enemmän vastuuta siitä, miten sovitut tavoitteet saavutetaan. Tämä tarkoittaisi, että tiukat ohjailevat ja normittavat elementit – kuten toimenpiteiden yksityiskohtia ja kelpoisuusehtoja koskevat säännöt – poistuisivat EU-lainsäädännöstä. Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin velvollisuus toimenpiteiden tuloksellisuutta koskevaan, uskottavaan raportointiin.

Komission mukaan näin mahdollistettaisiin CAP-järjestelmä, jossa jäsenvaltiot voivat valita juuri ne toimenpiteet, joiden ne katsovat parhaiten soveltuvan paikallisiin olosuhteisiin ja jotka samalla edistävät EU:n tasolla asetettuja, ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskevia tavoitteita. Uuden toimintamallin uskotaan pienentävän myös järjestelmään liittyvää byrokratiaa ja hallinnollista taakkaa.

Hallinnollinen taakka ja siihen liittyvä monimutkaisuus kun kaatuisi uudessa mallissa kansallisten viranomaisten ja maatalousyrittäjien niskaan.

Byrokratian vähentyminen tai helpottuminen ei vaikuta kuitenkaan todennäköiseltä, vaikka uusi toimintamalli ehkä jossain määrin yksinkertaistaisikin asioita komission näkökulmasta. Hallinnollinen taakka ja siihen liittyvä monimutkaisuus kun kaatuisi uudessa mallissa kansallisten viranomaisten ja maatalousyrittäjien niskaan. Esitettyyn malliin voi silti suhtautua myönteisesti, koska se saattaisi johtaa tehokkaampiin ja hyväksyttävämpiin toimenpiteisiin ruohonjuuritasolla.

Keväällä 2018 komissiolta on luvassa uudistusesityksen yksityiskohtainen vaikutusarviointi, jonka pohjalta varsinaiset lakiesitykset valmistellaan ensi vuoden jälkipuoliskolla. Tuon jälkeen on olemassa suuri riski, että komission esittämä visio ja uusi toimintamalli hukkuvat neuvoston ja parlamentin välisissä lainvalmistelun ”lehmänkaupoissa”.

Keväällä 2018 komissiolta on luvassa uudistusesityksen yksityiskohtainen vaikutusarviointi, jonka pohjalta varsinaiset lakiesitykset valmistellaan ensi vuoden jälkipuoliskolla.

EU:n nykyisessä päätöksenteon kolmikantajärjestelmässä komissio on menettänyt paljon aiemmasta voimastaan vaikuttaa lainsäädännön valmisteluun. Kuten vuoden 2013 uudistuksen yhteydessä nähtiin, neuvosto ja parlamentti ajavat molemmat omia muutoksiaan, jotka saattavat muokata komission alkuperäisen lakiluonnoksen lähes täysin tunnistamattomaksi.

Näin ollen maatalouskomissaari Hogan joutuu todennäköisesti puskemaan esitystä ”kovaan vastatuuleen”. Sen paremmin neuvostossa kuin nykyisessä Euroopan parlamentissa ei ole tällä hetkellä uudistusta tukevaa enemmistöä.

Ensi vuoden jälkipuoliskolla käsittelyyn tulevien lakialoitteiden aikataulu puolestaan tarkoittaa, että lopullinen sana tulee olemaan seuraavalla, vuonna 2019 valittavalla parlamentilla. Kun otetaan huomioon Euroopan vaaleissa viime aikoina nähdyt suuntaukset, vaikuttaa kovin kaukaiselta sellainen mahdollisuus, että uudistus tulisi saamaan nykyistä selvästi paremman tuen tulevalta parlamentilta.

Lue lisää artikkelista:
Political and budgetary realities force to reform EU’s Common Agricultural Policy

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *