Blogiartikkelit Erkki Verkasalo Metsä

Luken Puumateriaalit ja tuotteet biotalouden rakentamisessa -tutkimusohjelma (MAT) tukee tieto- ja palvelutuotannollaan sekä asiantuntijapanoksellaan kesäkuussa 2015 julkistetun hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita, biotalous, puhtaat teknologiat ja digitaalisuus. Niiden sovellukset ovat tärkeitä myös puutuotealalle ja sen verkottumisessa naapuritoimialojen kanssa. Toimivalla viestinnällä ja sidosryhmätyöllä on tässä tärkeä rooli.

Elinkeinot ja päätöksentekijät velvoittavat

Nykyisessä taloustilanteessa on tärkeää tukea vientivetoisen ja kauppatasetta ylläpitävän elinkeinoelämän, kuten puutuoteteollisuuden ja koko biotuotealan menestymistä Suomessa. Metsätuloista 70–80 % tulee tukkipuusta. Puutuoteteollisuus on keskeinen tekijä maakunnissa, puurakentaminen ja naapuritoimialat vaikuttavat sekä kaupungeissa että haja-asutusalueilla. Kerrannaisvaikutukset alueiden taloudelliseen vireyteen ovat suuret koko maassa.

Luke on kuluvan syksyn aikana vahvasti mukana näissä teemoissa omalla osaamisellaan ja verkostoyhteistyöllä. Tutkimuksen näkökulmaa ja uusia ratkaisumalleja tarjoillaan monissa tapahtumissa, kuten Biotalous 2015 -seminaarissa, Kokkola Material Week -tapahtumassa, Metsätieteen päivillä, Päättäjien metsäakatemiassa sekä useissa alueellisissa tapahtumissa.

Kantaa otetaan muun muassa puurakentamisen kilpailukykyyn ja sen lisäämiseen, kotimaisen puun riittävyyteen teollisiin investointeihin, puuarvoketjujen tehokkuuden nostamiseen, sivutuotteiden hyödyntämiseen sekä puutuoteteollisuuden ja cleantec-alan yhteistyöhön – samoin kuin puutavaran mittausmenetelmien oikeaan käyttöön ja metsänjalostuksen ekonomiaan. Lokakuussa ilmestyvässä Metsäalan suhdannekatsauksessa tarkastellaan laajasti puutuotealan näkymiä ja toimintaympäristön kehittymistä.

Puutuoteala ansaitsemaansa asemaan julkisessa päätöksenteossa

Tutkimusohjelman yhtenä tavoitteena on tukea puutuotealaa kehittämis- ja investointialoitteissa sekä verkosto- ja asiakassuhteissa. Vähintään yhtä tärkeää on nostaa puutuoteklusterin asemaa eurooppalaisessa ja kotimaisessa politiikkakeskustelussa.

Vähähiilisyys, uudistuva raaka-aine ja kaikkien resurssien käytön kestävyys on jo nostettu todellisiksi argumenteiksi julkisessa keskustelussa ja markkinointityössä. Materiaali- ja energiatehokkuus, pää- ja sivuvirtojen tasapainoinen ja ympäristötietoinen hallinta ja kiertotalous sekä monipuolistuva tuote- ja palvelupaletti on naulattu tärkeiksi t&k-tavoitteiksi. Nyt kaivataan yhteistä näkemystä ja aloitteita näiden mahdollisuuksien realisoimiseksi.

Luke järjestääkin huhtikuussa 2016 kansainvälisen kongressin ”Wood Products Industries in Future Bio-Economy Business”. Kohderyhminä ovat ennen kaikkea Euroopan ja Suomen biotalous-strategioiden t&k-rahoitusohjelmiin vaikuttavat tahot ja päätöksentekijät, tutkimusohjelmien valmistelijat ja käynnistäjät, yritysjohtajat, biotalous-asiantuntijat, edistämisorganisaatiot ja etujärjestöt.

Tutkimuksen teemakohtaisia kysymyksiä käsittelemme omilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten eurooppalaisissa COST-verkostoprojekteissa, Horizon 2020 -rahoitusohjelman piirissä sekä InnovaWood- ja pohjoismaisessa WSE-yhteistyössä. Syksyllä 2017 juhlistamme Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä järjestämällä lehtipuuaiheisen konferenssin ”6th International Scientific Conference of Hardwood Processing 2017”.

Messukonkarina Jyväskylässä 2.–4.9.

Lähimpänä ovat kuitenkin kuluvalla viikolla Jyväskylässä järjestettävät Puumessut, joille osallistumme konkareina 14. kertaa. Puuraaka-aine- ja puunkäyttöteema sekä mittaus- ja laadutusasiat ovat biotalousajattelun myötä laajentuneet ekonomiakysymyksiin ja uuteen verkostomaailmaan sekä metsänjalostukseen raaka-aineen laadun hallinnassa.

Tuomme mukanamme Jyväskylään myös Vihreän kasvun keskus -projektin innovaatioasiantuntijan – tavoitteenaan ideoiden ja osaamisen jalostaminen uusiksi tuotteiksi, palveluiksi ja liiketoiminnaksi yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkijat järjestävät messujen yhteydessä myös työpajan modifioidun puun kilpailukyvyn kehittämisestä ja tulevista t&k-tarpeista sekä keräävät haastatteluaineistoa tutkimukseen digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksista puutuotealalla.

Tervetuloa Luken osastolle B-213. Olemme käytettävissä asiantuntijoina tilaustutkimuksista ja pikaselvityksistä erilaisiin koulutus-, neuvonta- ja lausuntotehtäviin.

Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa -tutkimusohjelma (MAT)

Luken tarjonta Puumessuilla 2.–4.9.2015

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *