Blogiartikkelit Maija Lipponen Yleinen, Ympäristö

Eläimiä voidaan hyödyntää osana hyvinvointia edistävää ja kuntouttavaa toimintaa. Eläinavusteisuudella voi olla ratkaiseva merkitys hyvinvoinnin kohenemiseen tilanteissa, joissa muut tukimuodot eivät ole tuottaneet tulosta. Eläimen mukanaolo palvelussa vaatii paljon osaamista ammattilaiselta.

Eläinavusteisuutta tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti

Monet ammattilaiset hyödyntävät eläimiä omassa työssään. Esimerkiksi koulukoirien käyttö on yleistymässä. Hevoset voivat olla mukana sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa. Eläimiä hyödynnetään sellaisissa tilanteissa, missä se on tarkoituksenmukaista asiakkaan tavoitteiden kannalta.

Eläinten läsnäolo palveluissa on hyvä pohtia tarkkaan. Toimintatapaan liittyy eettisiä kysymyksiä siitä, miten ja miksi eläintä käytetään. Eläinsuojelulain noudattamisen lisäksi eläimen sopivuus ja koulutustaso työhön tulee varmistaa sekä sen hyvinvointi ja lajityypillinen käytös mahdollistaa.

Eläimissä on laji-, rotu- ja yksilökohtaisia eroja siinä, miten ne soveltuvat toimintaan. Myöskään eläimen kouluttamisen tärkeyttä ei sovi unohtaa – mitään eläintä ei voi käyttää eläinavusteiseen toimintaan ilman että sitä on siihen valmisteltu. Eettisesti toimien edistetään alan sosiaalista hyväksyttävyyttä ja palveluiden laatua.

Vuorovaikutus eläimen kanssa voi olla kuntoutujalle käänteentekevä kokemus 

Lupa odottaa laatua

Epäkohdat tai perusteettomat palvelulupaukset vaikuttavat eläinavusteisen toimintatavan uskottavuuteen päättäjien ja ammattilaisten joukossa. Siksi laatuun ja vaikutusten arviointiin panostaminen on tärkeää.

Eläinavusteiset tukimuodot alkavat vähitellen olla mukana esimerkiksi kuntien palveluhankinnoissa. Palvelunostajalla on lupa odottaa laadukkaita palveluita. Kilpailutuksissa eläinavusteisuuteen liittyvän laatudokumentin esittäminen voi olla eduksi, ja se osoittaa palveluntarjoajan sitoutumisen laadunhallintaan myös eläimen käytön osalta.

Laadukkaasta eläinavusteisen palvelun kuvauksesta käy ilmi, mitä lisäarvoa eläin ja toimintatapa tuovat asiakkaalle. Palveluntuottajalla tulee olla riittävä osaaminen asiakkaan ja eläimen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Turvallisuusasiakirja vaaditaan kaikista eläinpalveluista.

Vaikuttavuustutkimus on tärkeää

Eläinavusteisuuden hyötyjä eri asiakasryhmillä on tutkittu jo melko paljon. Eläinavusteinen kuntoutus parantaa tutkimusten mukaan ammattilaisen ja asiakkaan tasa-arvoisempaa vuorovaikutusta ja voi siten tehostaa kuntoutumista. Eläimen läsnäolo voi vähentää ahdistusta, levottomuutta ja stressiä. Eläin on aktiivinen toimija, jolta kuntoutuja saa välittömän palautteen.

Haasteena on, että tutkimusten toteutustavat vaihtelevat paljon eivätkä tulokset ole vielä yleistettävissä laajasti. Tarve laadukkaille vaikuttavuustutkimuksille ja arviointimenetelmien kehittämiselle on edelleen ilmeinen. Erilaiset koe- ja vertailuasetelmat ovat tieteellisen tutkimuksen välineitä vaikuttavuuden osoittamisessa ja näyttöön perustuvien hoitosuositusten laatimisessa.

Käytännöllisemmässä palveluiden arvioinnissa voidaan sen sijaan käyttää toiminnan mekanismien ja vaikutussuhteiden kuvaamista tietyn palvelun tai toimintatavan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Näin kerättyä tietoa voidaan hyödyntää myös tutkimuksessa, kun ymmärretään mistä kaikista tekijöistä eläinavusteisen toiminnan vaikutukset syntyvät.

Yläreunan kuva: Jari Lindeman, Luke.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *