Blogiartikkelit Jari Viitanen Antti Mutanen Esa-Jussi Viitala Kiertotalous, Maatalous, Metsä, Ruoka, Ympäristö

Vilkkaasta tuotekehityksestä huolimatta elintarvikkeiden pak­kausratkaisuja, joissa perinteiset muovit on korvattu puusta ja maatalouden sivuvirroista saatavilla raaka-aineilla, on tullut markkinoille hitaasti. Miksi näin?

Ensinnäkin teknologisen läpimurron löytäminen on hidas­ta. Uusien tuotteiden on läpäistävä muun muassa kestävyy­teen, antibakteerisuuden ja nesteiden läpäisemättömyyteen liittyviä testejä. Samalla niiden on täytettävä kierrätettävyy­delle asetetut vaatimukset.

Laboratoriosta on pitkä matka massatuotantoon.

Epävarmuus on toinen hidaste. Yritykset eivät uusi kalliita tuotantolinjastojaan, mikäli ne eivät varmasti tiedä uudella tuotteella olevan kysyntää tulevaisuudessa. Esimerkiksi poliit­tiset päätökset voivat muuttaa elintarvikepakkausten hygie­nia- ja kierrätysvaatimuksia.

Kolmanneksi ekologinenkaan elintarvikepakkaus ei saa olla kuluttajalle oleellisesti kalliimpi kuin markkinoilla jo oleva vaihtoehto. Yksikköhintaa saadaan alas massatuotannolla.

Kansainväliset elintarvikejätit ja pikaruokaketjut käyttävät päivittäin valtavat määrät erilaisia pakkauksia ja haluavat var­mistua niiden saatavuudesta. Pieni, innovatiivisen pakkaus­materiaalin tuottaja ei ole suurille yrityksille varteenotettavin toimittaja.

Laboratoriosta on pitkä matka massatuotantoon.

Neljäs syy on perinteisen muoviteollisuuden mahtiasema. Tuotannon huikea mittakaava tekee muovista halpaa, ja myös perinteinen muoviteollisuus tekee tuotekehitystä: keventää pakkauksia, lisää kierrätettävyyttä ja parantaa tuotteidensa imagoa.

Muovipakkauksiin tarkoitetut koneet ovat tehokkaita ja kalliita korvata, ja niitä muutetaan vain tuotannon laajentami­sen tai uudistamisen yhteydessä.

Kehiteltävien, uusien pakkausratkaisujen osalta ei ole lainkaan varmaa, kuinka ne yleistyvät markkinoilla ja mitkä niistä on­nistuvat liiketaloudellisesti. Tuotekehitystä siivittää kuitenkin taloudellinen kannustin: markkinoille oikeaan aikaan ja oi­kealla tavalla tarjottava pakkausinnovaatio tuottaa suurimmat voitot.

Tämä on myös pulma. Yksittäisen yrityksen kannalta uuden tuotteen pitäisi olla patenteilla suojattu. Yhteiskunnan kan­nalta tilanne on monisyisempi. Sen tulisi tukea ja kannustaa innovaatioiden kehittämistä ja leviämistä, jos niillä on selviä myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi ympäristölle.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Packa­ge-Heroes-hankkeessa edistetään uusien pakkausratkaisujen käyttöönottoa ja sovitetaan yhteen liiketoiminnan, kuluttajien ja ympäristön kannalta tärkeitä näkökulmia.

 

Package-Heroes on Strategisen tutkimuksen neuvoston ra­hoittama viisivuotinen tutkimushanke, jonka sankarijoukoissa toimivat VTT, Luke, LUT-yliopisto ja Åbo Akademi.

 

Sivun yläreunan kuva: Luken arkisto
Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 25.11.2019
Artikkeli on julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Katso myös