Blogiartikkelit Riitta Hänninen Jari Viitanen Metsä, Talous, Yleinen

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi on herättänyt huolta America first -politiikan myötä protektionismin lisääntymisestä ja jopa maan irtautumisesta sille epäedullisista kansainvälisistä sopimuksista. Toteutuessaan näillä voi olla merkittäviä vaikutuksia Suomen metsäteollisuuteen ja pahimmillaan vaikutukset voisivat valua jopa kotimaan metsätalouteen saakka.

Protektionismin kasvu voi lisätä kilpailua Euroopassa

Vuonna 2016 Yhdysvaltain osuus Suomen metsäteollisuuden viennin arvosta oli noin 6 prosenttia. Vienti koostui lähes yksinomaan paperi- ja kartonkituotteista. Paperissa Yhdysvaltojen osuus oli reilu 10 prosenttia, kun taas kartongissa vastaava osuus oli noin 8 prosenttia. Suomi onkin EU:n paperintuottajamaista suurimpia viejiä Yhdysvaltoihin. Suomalaisiin metsäteollisuusyrityksiin protektionismin lisääntyminen vaikuttaisi myös ulkomailla toimivien tuotantoyksiköiden kautta.

Suomi on EU:n paperintuottajamaista suurimpia viejiä Yhdysvaltoihin.

Metsäteollisuustuotteiden maailmanmarkkinoilla Yhdysvallat on suuri kuluttaja, tuottaja ja tuoja, joten kaupan esteiden kasvu lisäisi kilpailua Euroopan markkinoilla ja voisi muuttaa merkittävästi metsäteollisuuden globaaleja kauppavirtoja.

USAn ja Kanadan kauppasopimuksella vaikutuksia myös Suomen puumarkkinoille

Yhdysvaltain suuren sahatavaran kulutuksen ja tuontiriippuvuuden vuoksi maa on keskeinen vaikuttaja koko maailman sahatavaramarkkinoilla. Eniten sahatavaraa Yhdysvaltoihin on perinteisesti tullut Kanadasta, josta vienti Yhdysvaltoihin kasvoi viime vuonna arviolta 14 prosenttia edellisestä vuodesta.

Yhdysvaltain suuren sahatavaran kulutuksen ja tuontiriippuvuuden vuoksi maa on keskeinen vaikuttaja koko maailman sahatavaramarkkinoilla.

Yhdysvaltain ja Kanadan välillä vuonna 2015 päättyneen havusahatavarasopimuksen jälkeen kauppapoliittinen tilanne on ollut avoin, ja tulevien neuvottelujen pelätään vaarantuvan Trumpin tultua presidentiksi. On todennäköistä, että Yhdysvallat asettaa Kanadan sahatavaralle tuontitullit. Tällöin Kanada todennäköisesti lisää sahatavaran vientiä muille markkinoille kuten Intiaan ja Kiinaan.

Kiinassa, josta on viime vuosina tullut suomalaisen sahatavaran viennin tärkeimpiä kohdemaita, kilpailu on jo kiristynyt lisääntyneen venäläisen sahatavaran viennin myötä. Sahatavaran osalta Suomi kilpailee Kanadan kanssa myös Japanissa, jossa Kanada oli viime vuonna suurin viejä Suomen, Venäjän ja Ruotsin seuratessa perässä.

Sahauksen sivutuotteet ovat merkittävä raaka-ainelähde kotimaiselle massa- ja paperiteollisuudelle. Tukkikaupat puolestaan saavat puun liikkeelle metsästä. Pahimmassa uhkakuvassa kilpailun kiristyminen ja sahauksen vähentyminen vaarantaisivat koko metsäteollisuuden puuhuoltoa.

Valuuttasota iskisi myös metsäteollisuuteen

Trumpin toimet näkyvät myös valuuttakurssimuutosten kautta. Yhdysvaltain keskuspankin nykyisen pääjohtajan kausi päättyy vuoden 2018 helmikuussa. Mahdollisesti Trumpin politiikkaa myötäilevä uusi pääjohtaja voisi elvyttävämmällä ja inflatorisemmalla rahapolitiikalla heikentää dollaria.

Retoriikka kuuluu osana politiikkaan.

Dollarin heikkeneminen puolestaan vaikuttaisi kielteisesti metsäyhtiöiden tuloksiin, koska niiden dollarimääräiset tulot supistuisivat euromääräisten kulujen pysyessä samana. Suoraan Yhdysvaltoihin myytävien tuotteiden lisäksi dollarin halpeneminen heijastuisi erityisesti selluun, jonka maailmanmarkkinahinnoittelussa käytetään dollaria.

Kiina tuskin kuitenkaan katsoisi dollarin heikentymistä sivusta, vaan pyrkisi heikentämään omaa valuuttaansa. Myös muut keskuspankit todennäköisesti reagoisivat rahapolitiikallaan. Valuuttasota kaiken muun epävarmuuden lisäksi vaikeuttaisi metsäteollisuuden toimintaympäristön ennakoitavuutta entisestään.

Retoriikka kuuluu osana politiikkaan. Ovatko Trumpin puheet suunnattu vain omille kannattajille vai pyrkiikö hän aktiivisesti vaikuttamaan kauppa- ja valuuttakurssipolitiikkaan? Toistaiseksi näihin ei ole vastausta.

Erikoistutkija Riitta Hänninen
Erikoistutkija Jari Viitanen

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *