Blogiartikkelit Meri Kallasvuo Kala

Kaukana ovat ajat, jolloin eri meriteollisuuden sektorit saivat häärätä omissa poteroissaan. Nykyään kannustetaan yhteistyöhön. Kaikki hyötyvät, kun kalatalous on tiivis osa Suomen merialueiden suunnittelua.

Biotalouden merkitystä Suomelle korostetaan, ja siksi Itämeren hyvä ekologinen tila on tärkeämpää kuin koskaan. Itämeri nähdään resurssina. Jos meri ja sen tarjoamat luonnonvarat eivät ole hyvässä kunnossa, ne eivät voi tuottaa talouskasvua tai virkistysarvoja.

Merialuesuunnittelussa meren eri käyttömuodot sijoitetaan kartalle niin, että luonnonvarojen kestävä käyttö ja liiketoiminnan kestävä kasvu ovat mahdollisia.  Suunnittelua tehdään parhaillaan koko Itämeren alueella ja se pohjaa EU:n merialuesuunnitteludirektiiviin. EU:n sinisen kasvun strategia  asettaa työlle kehyksen ja Meristrategiadirektiivi  määrittää tavoitteen meriympäristön hyvälle ekologiselle tilalle. Suomen merialuesuunnitelmassa merialue jaetaan kolmeen osaan, joille laaditaan erilliset suunnitelmat. Merialuesuunnitelma-alueet ovat Suomenlahti, Saaristomeri ja eteläinen Selkämeri, sekä Pohjanlahti. Lisäksi Ahvenanmaa laatii oman suunnitelman. Suunnitelmien pitäisi valmistua maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Merialuesuunnitelman ei ole tarkoitus rajoittaa toimintaa, vaan siinä annetaan suosituksia ja pyritään tunnistamaan mahdollisuuksia. Sen vaikuttavuus perustuu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen ja niiden myötä syntyvään sitoutumiseen. Suunnitelmassa tarkastellaan eri käyttömuotojen tarpeita sekä elinkeinon että merialueen hyvän tilan näkökulmasta ja sovitetaan ne yhteen.  Kalastus ja vesiviljely on tunnistettu tärkeiksi kaikilla kolmella Suomen merialuesuunnitelma-alueella. Ennakkoluuloton yhteiskäyttökin on mahdollista ja esimerkiksi tuulivoimapuisto voi olla mahdollisuus vesiviljelylle tai luonnonsuojelualue matkailulle. Yhteiskäyttömahdollisuuksia tutkitaan muun muassa Suomen Akatemian rahoittamassa Smartsea-hankkeessa, johon myös Luke osallistuu.

Kalastuslaki antaa työvälineet kalastuksen kestävämpään järjestämiseen ja uhanalaisten kalakantojen suojeluun.

Kansallisen merialuesuunnittelun rinnalla tarvitaan paikallista hienopiirteisempää kalatalouden aluesuunnittelua. Aluesuunnittelua tehdään uuden kalastuslain myötä rannikkoalueen 31 kalatalousalueella.  Kalastuslaki antaa työvälineet kalastuksen kestävämpään järjestämiseen ja uhanalaisten kalakantojen suojeluun. Lisäksi sen avulla pyritään lisäämään kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien merkitystä ja sitovuutta. Käyttö ja hoitosuunnitelmat ovat olennaisia kalatalouden aluesuunnittelun työvälineitä.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatiminen käynnistyy vuoden 2019 aikana, ja valmiit suunnitelmat tulee jättää alueellisen kalataloushallinnon hyväksyttäväksi vuoden 2020 loppuun mennessä.  Luken koordinoimassa, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamassa Kalatalouden ympäristöohjelmassa tuetaan ja kehitetään erilaisten paikkatietoaineistojen käyttöä kalatalouden aluesuunnittelussa sekä testataan uusia menetelmiä valituilla pilottialueilla. Tavoitteena on luoda pilottialueille käytön ja hoidon suunnittelua tukevat, koko maahan yleistettävissä olevat aluesuunnittelun toimintamallit. Käyttö- ja hoitosuunnitelmat ohjaavat kalakantojen hoitoa, kalastuksen järjestämistä, mahdollisten kalastusrajoitusten asettamista ja tärkeiden alueiden suojelua muulta haittaavalta toiminnalta.

Merialuesuunnittelulla varmistetaan, että kalastuselinkeinolle ja vesiviljelylle löytyy tilaa merialueella. Myös niissä tapauksissa, kun muuttuva ympäristö muuttaa elinkeinon perinteisiä harjoittamisalueita. Olennaista on varmistaa, että isomman mittakaavan merialuesuunnittelu sekä paikallisempi kalatalouden aluesuunnittelu ovat linjassa ja tukevat toisiaan. Tässäkin vuorovaikutus ja eri toimijoiden tiivis yhteistyö ovat avainasemassa.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *