Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisemissa biotalouden katsauksissa analysoidaan biotalouden toimialojen kehitysnäkymiä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Biotalouden toimialakatsauksesta ”Biotalous lukuina” saa yleiskuvan koko biotaloudesta. Siinä analysoidaan biotalouden kansantaloudellista merkitystä ja kehitystä sekä kehitykseen vaikuttavia tekijöitä.

Metsäsektorin suhdannekatsaus tarkastelee yksityiskohtaisesti metsäsektorin vallitsevaa markkinatilannetta sekä sisältää ennusteet kuluvan ja seuraavan vuoden kehityksestä.

Suomen maa- ja elintarviketalouskatsauksessa arvioidaan maa- ja elintarviketalouden toimintaympäristöä ja kehitysnäkymiä.

Kalamarkkinakatsaus kertoo kalamarkkinoiden kehityksestä ja lähitulevaisuuden näkymistä. Kalastuksen ja vesiviljelyn olosuhdekatsaukset kuvaavat kalatalouden alkutuotannon tilannetta ja näkymiä.

Temaattisista katsauksista saa  tietoa biotalouden tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavista ajankohtaisista teemoista kuten politiikkamuutoksista.

Tulevaisuuskatsausten tavoitteena on nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun jokin ”tätä et vielä tiennyt tulevaisuudesta” -tyyppinen, laajaa yleisöä kiinnostava aihe, joka pohjautuu Luken tutkimustietoon. Tarkoituksena on tarkastella pitkän aikavälin tulevaisuutta systemaattisesti ja välittää tietoa esimerkiksi strategisen päätöksenteon tueksi.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.