Riistahavainnot.fi

Riistahavainnot-palvelussa esitetään riistalajeihin liittyvää seurantatietoa. Palvelussa kerrotaan suurpedoista muun muassa havainto- ja dna-yksilöintitietoa, ja palvelusta näkee pantasusien sijaintitiedot elokuusta helmikuulle. Eläinryhmät: suurpedot, sorkkaeläimet ja merihylkeet, pienriistasta majavat. Linkki palveluun

Riistakolmiot.fi

Riistakolmiot.fi sisältää pienriistan seurannan laskentatulokset ja laskentaan liittyvän ohjeistuksen. Seurantatietoa kerätään pysyviltä metsä- ja peltoriistan runsauden seurannan laskentareiteiltä, riista- ja peltokolmioilta. Palvelun kautta määritetyt käyttäjät pääsevät tallentamaan riista- ja peltokolmioiden laskentatulokset. Palvelun tuottavat Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus ja Metsästäjäliitto. Linkki palveluun

Suurpedot.fi

Suurpedot-sivusto tarjoaa luotettavaa tietoa suurpedoista ja auttaa elämään ja toimimaan yhdessä suurpetojen kanssa. Sivustoa toimittavat Metsähallitus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö. Linkki palveluun