Verkkopalvelut

Riistahavainnot.fi

Riistahavainnot-palvelussa esitetään riistalajeihin liittyvää seurantatietoa. Palvelussa kerrotaan suurpedoista muun muassa havainto- ja dna-yksilöintitietoa. Hirvistä esitetään alueellista tietoa havainnoista ja saaliskertymistä sekä metsästyksen olosuhteista ja saalisyksilöiden ominaisuuksista.

  • Tassu-järjestelmä – työkalu suurpetohavaintojen kirjaamista varten suurpetoyhdyshenkilöille, viranomaisille ja paliskunnille

Riistakolmiot.fi – Pienriistan seurantapalvelu

Riistakolmiot.fi sisältää pienriistan seurannan laskentatulokset ja laskentaan liittyvän ohjeistuksen. Seurantatietoa kerätään pysyviltä metsä- ja peltoriistan runsauden seurannan laskentareiteiltä, riista- ja peltokolmioilta. Palvelun kautta määritetyt käyttäjät pääsevät tallentamaan riista- ja peltokolmioiden laskentatulokset. Palvelun tuottavat Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus ja Metsästäjäliitto.

Riistatilastot

Palvelusta löytyy muun muassa metsästystä koskevia tilastoja.

Suurpedot.fi

Suurpedot-sivusto tarjoaa luotettavaa tietoa suurpedoista ja auttaa elämään ja toimimaan yhdessä suurpetojen kanssa. Sivustoa toimittavat Metsähallitus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö.