Metsätuhoilmoitus

Voit ilmoittaa metsätuhoista täyttämällä metsätuhoilmoituksen verkossa. Lomakkeessa kysytään perustiedot tuhosta: tuhoalueen koko ja sijainti, sekä tuhonaiheuttaja, mikäli se on selvillä. Lomakkeella voi jättää myös yhteydenottopyynnön tuhoasiassa Luken tuhoasiantuntijalle. Ilmoituksia hyödynnetään tuhotilanteen kartoittamisessa ja mahdollisten torjuntatoimenpiteiden tarpeellisuuden arvioinnissa.

Kasvikuulutusilmoitus

Lomakkeella voit ilmoittaa tiedossasi olevasta vanhasta viljelykasvista, jota tiedetään viljellyn tai joka on kasvanut paikallaan useiden vuosikymmenien ajan.

Kalahavainnot

Auta kalatutkimusta ilmoittamalla kalahavainnoista ja liitä kuva lajin varmistamiseksi.

Palauta kalamerkki

Voit palauttaa löytämäsi kalamerkin maksutta tai ilmoittaa tiedot sähköisesti palvelun kautta.

Rapuhavainnot

Lomakkeella voi ilmoittaa havaintoja rapujen esiintymisestä, runsauden muutoksista sekä katoamisesta tai ilmaantumisesta uusiin vesiin.

Hyljehavainnot

Hylkeet ovat levittäytymässä uusille alueille, ja Luke kerää tietoa hyljehavainnoista. Lomakkeella voi myös tehdä sivusaalisilmoituksen. Kalastuslaki (379/2015) velvoittaa kalanpyydyksenomistajan tekemään kalanpyydykseen jääneestä elävästä tai kuolleesta hylkeestä tai pyöriäisestä ilmoituksen Luonnonvarakeskukselle.

Majavanäytteiden lähettäminen ja -laskentojen tulokset

Ilveskuvat ja videot tutkimuskäyttöön

Vieraslajihavainnot

Lomakkeilla voi ilmoittaa vieraslajihavainnoista. Palvelun kautta ilmoitetut lajihavainnot viedään osaksi Vieraslajiportaalia.