Puutavaranmittausta koskevan lain valvonnan ylin johto kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Muiden keskeisten toimijoiden tehtävät ja valtuudet:

Luonnonvarakeskus huolehtii puutavaranmittausta koskevista tutkimus- ja kehittämistehtävistä ja antaa määräykset yleisistä muuntoluvuista. Lukessa työskentelevät viralliset mittaajat valvovat lain noudattamista sekä vastaavat valvontamittauksista ja mittauserimielisyyksien ratkaisemisesta virallisena mittauksena. Virallisten mittaajien tehtäviin kuuluu myös puutavaranmittaukseen liittyvä neuvonta. Mittaajat käyttävät työssään julkista valtaa ja toimivat tuomarin vastuulla.

Puutavaran mittauslautakunta on puutavaranmittauksen muutoksenhakuelin. Virallisen mittaajan päätökseen tyytymätön mittausosapuoli (virallinen mittaus) voi hakea muutosta valittamalla mittauslautakuntaan. Vastaavasti tehdasmittauksen valvontaan liittyvät asiat siirretään mittauslautakunnan käsiteltäväksi, jos virallinen mittaaja ja tehdasmittaaja ovat eri mieltä mittaukseen oleellisesti vaikuttavasta asiasta.

Nelivuotiskaudella 1.11.2017–31.10.2021 puutavaran mittauslautakunnan puheenjohtajana toimii rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen, Suomen metsäkeskus ja varapuheenjohtajana elinkeinopäällikkö Seppo Niskanen, Suomen metsäkeskus. Mittauslautakunnan käsittelyä haetaan puheenjohtajalta.

Puutavaranmittauksen neuvottelukunta koostuu puutavaranmittauksen keskeisten osapuolten edustajista. Neuvottelukunnan  tehtävänä on antaa lausuntoja, tehdä ehdotuksia puutavaran mittauksen kehittämiseksi sekä edistää ja ylläpitää hyviä mittauskäytäntöjä. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa puutavaranmittauksen neuvottelukunnan nelivuotiskausiksi. Kokoonpano 1.11.2017–31.10.2021:

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja
Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, Maa- ja metsätalousministeriö Johtaja Leena Paavilainen, Luke (20.11.2019 saakka)
Tutkimuspäällikkö Johanna Routa, Luke (20.11.2019 alkaen)
Jäsen Varajäsen
Johtaja Leena Paavilainen, Luke (20.11.2019 saakka)
Tutkimuspäällikkö Johanna Routa, Luke (20.11.2019 alkaen)
Johtava tutkija Jori Uusitalo, Luke (14.1.2021 saakka)
Johtaja tutkija Lauri Sikanen, Luke (14.1.2021 alkaen)
Kenttäpäällikkö Pauli Rintala, MTK ry/ Metsälinja Kenttäpäällikkö Lauri Tapio, MTK ry/ Metsälinja
Venäjä-asioiden päällikkö Juha Palokangas, Metsäteollisuus ry
(15.1.2020 saakka)
Kotimaan metsäasioiden päällikkö Matti Mäkelä, Metsäteollisuus ry
(15.1.2020 alkaen)
Aluepäällikkö Pauli Otava, Versowood Oy
Kehityspäällikkö Timo Saarentaus, Metsä Group Järjestelmäasiantuntija Martti Haaranen, UPM Kymmene Oyj (15.1.2020 saakka)
Mittauspäällikkö Timo Tirronen, Stora Enso (15.1.2020 alkaen)
Toiminnanjohtaja Kari Immonen,
Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y.
Työehtosihteeri Jari Sirviö,
Puuliitto ry
Neuvottelupäällikkö Erkki Etelä-Aho,
Metsäalan Asiantuntijat ry METO
Varatoimitysjohtaja Simo Jaakkola,
Koneyrittäjien liitto ry
Metsäasiantuntija Lauri Hyytiäinen,
Koneyrittäjien liitto ry
Toiminnanjohtaja Kari Palojärvi,
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
Aluepäällikkö Jouni Bergroth,
SKAL Itä-Suomi ry
Kehityspäällikkö Juha Laiho,
Metsähallitus
Kehityspäällikkö Jouni Karjalainen,
Metsähallitus
Toimitusjohtaja Timo Hongisto,
EPM Metsä Oy
Metsäpäällikkö Aarne Lehtosaari,
JPJ-Wood Oy

Neuvottelukunnan pöytäkirjat

 

Yläreunan kuva: Jari Lindblad, Luke.