Metsainfo.luke.fi-palvelusta löydät Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkisia metsäpalveluita. Tammikuussa 2019 palvelusta löytyvät tuulituhoriskikartat ja osittain metsätuhotietopalvelu. Sieltä löytyvät myös kaikki Luken julkaisemat metsäaiheiset tiedotteet ja uutiset. Palvelu täydentyy tämän vuoden aikana.

Metsätuhotietopalvelu sisältää tuhoaiheuttajat ryhmiteltynä neljään ryhmään: taudit, hyönteiset, selkärankaiset ja abioottiset tekijät. Kussakin ryhmässä tuhoaiheuttajat kuvataan, kerrotaan minkälaisia tuhoja ne mahdollisesti aiheuttavat sekä niiden torjunta. Tietopalvelusta löytyy myös lomake tuhojen ilmoittamista varten.

Kirjanpainajan ulostyöntämää ruskeaa purua kaatuneen kuusen rungolla, kuva: Seppo Neuvonen

Tuulituhoriskipalvelun avulla voi arvioida oman metsän tuulituhoriskiä. Karttapalvelu yhdistää tietoaineistoja kuten maaperä- ja tuulitietoa metsänkäyttöilmoituksiin ja valtakunnan metsien inventoinnissa kerättyyn paikkatietoon. Tiedot yhdistetään tilastolliseen malliin, joka laskee tietyn metsän herkkyyden tuulituhoille.

Kartta koostuu 16 x 16 metrin ruuduista, joiden herkkyysarvoista voi laskea keskiarvoriskin omille metsiköille. Tulos kuvaa seuraavan viiden vuoden aikana tapahtuvien tuulituhojen todennäköisyyden.

Myrskytuhon jälkiä, kuva: Erkki Oksanen, Luke

Katso myös