Luke vastaa virallisesta peltokasvien viljelyarvon selvittämisestä Suomessa. Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien lajikkeiden viljelyarvo Suomen olosuhteissa. Lajikkeet, jotka tuovat parannusta olemassa olevaan lajikevalikoimaan, voidaan hyväksyä Kasvilajikelautakunnan lajikeluetteloon. Lajikeluettelosta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 51/200.

Lajikekokeiden viljelyarvo mitataan kenttäkokeilla (viralliset lajikekokeet). Niissä uusia lajikkeita verrataan viljelyssä oleviin mittarilajikkeisiin. Kenttäkokeita toteuttavat Luken toimipisteet sekä Perunantutkimuslaitos, ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Boreal Kasvinjalostus Oy ja Lantmännen Agro koetila. Nurmikkolajikkeiden käyttöarvon selvittäminen tapahtuu yhteispohjoismaisissa kokeissa (Scandinavian Turfgrass Testing).

Kenttäkokeiden tulosyhteenvedot ovat tutkimustulostietokannassa. Käyttäjä voi sieltä hakupalvelulla tuottaa itselleen haluamansa tulosyhteenvedon. Palvelun käytön tueksi on tehty käyttöohjeet  sekä tulosten tulkintaohjeet.

 

Kasvivastaavat:

Ruis, syysvehnä, kevätvehnä ja palkoviljat

Tulostietokantapalvelun tuottajat: