Poikimaväli-laskuri on työkalu lypsylehmän hedelmällisyysominaisuuksien ja erilaisten hoitokäytäntöjen arvottamiseen.

Laskurilla voidaan määrittää lypsylehmäpaikan kiinteille kustannuksille saatava vuotuinen kate lehmän hedelmällisyysominaisuuksien tai tavoitteellisten tunnuslukujen mukaan. Kiinteiksi kustannuksiksi tässä yhteydessä lasketaan eläinpaikan rakennus- ja konekustannukset (korko, poisto ja ylläpito).

Kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Laskurin lähtötiedoissa kysytään katelaskelmaan tarvittavien muuttujien arvot.  Arvoille on olemassa oletukset, joita käyttäjä voi muokata vastaamaan oman karjansa tilannetta tai joita vaihtelemalla hän voi tarkastella muutosten taloudellisia vaikutuksia. Tuloksia voidaan hyödyntää asettaessa tavoitteita, joihin erilaisten lehmien hoidossa kannattaa pyrkiä.

Laskuri on kehitetty Lypsylehmien hedelmällisyys taloudellisessa tarkastelussa -tutkimushankkeessa, jota ovat Luken lisäksi rahoittaneet Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera sekä Faba.

Ohje

  • tallenna tietokoneelle
  • avaa Excelissä ja salli makrot

Käyttöoikeus

Poikimaväli-laskuri on ilmaisjakelusovellus, jota saa ladata ja käyttää vapaasti. Laskurilla tuotettuja tuloksia ei saa myydä, julkaista tai muuten levittää ilman Luonnonvarakeskuksen lupaa.

Käyttäjätuki

Laskuriin ei sisälly varsinaista käyttäjätukea. Poikimaväli-laskuria ja sen tulosten käyttöä koskevat tiedustelut voi osoittaa laskurin tekijälle, jolle voit antaa myös palautetta ja esittää ideoita laskurin edelleen kehittämiseksi. Yhteystiedot löytyvät sivun oikeasta laidasta.

 

Yläreunan kuva: Tapio Tuomela, Luken kuva-arkisto.