Luonnonvarakeskuksen Perunalaboratorio Oulussa toimii sekä tutkimus- että palveluanalyysilaboratoriona tarjoten niin perunantuottajille, perunaa myyville ja välittäville yrityksille kuin perunaa jatkojalostavillekin erilaisia analyysejä perunatautien tunnistamiseksi ja siten sato- ja varastotappioiden minimoimiseksi.

Niin siemenperuna kuin varastoitava ruoka- ja tärkkelysperuna näyttävät usein päällisin puolin terveiltä, mutta saattavat sisältää erilaisia virus- ja bakteeriperäisiä taudinaiheuttajia. Esimerkiksi laajasti tautien saastuttamat siemenperunaerät voivat heikentää sadontuottoa jopa 50 prosenttia aiheuttaen merkittäviä taloudellisia tappioita.

Perunalaboratorion analyysivalikoima sisältää mm. perunan bakteeri- ja virusmääritykset. Laboratoriossa käytetään nykyaikaisia, DNA-pohjaista PCR-menetelmää bakteeritautien ja ja vasta-ainepohjaista ELISA-menetelmää virustautien tunnistamiseen. Laboratorion menetelmiä kehitetään jatkuvasti vastaamaan korkealaatuisen perunan tuotannon vaatimuksia.

Peruna-analytiikkaan erikoistuneena Luken Oulun laboratorio on ainutlaatuaan Skandinaviassa. Luken vahvuuksia ovat kasvipatogeenien tunnistaminen ja hallinta, molekyylibiologiset analyysimenetelmät sekä kasvifysiologiaan liittyvä teknologiaosaaminen.

Kysy lisätietoja Perunalaboratorion tarjoamista mahdollisuuksista, näytteenotosta ja toimituksesta.