Markkinamarginaali sianlihantuotantoon koostuu kolmesta menoerästä ja yhdestä tuloerästä. Katetuotto lasketaan yhdelle ruhopainoltaan 83 kiloa painavalle lihasialle. Sian ruokinnassa käytetään 38,3 kiloa seosrehua ja 213,6 kiloa ohraa. Lisäksi tuotannossa tarvitaan yksi porsas. Hinnat poimitaan Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelun ja Tilastokeskuksen julkaisemista virallisista tilastoista.

€ / lihasika