Markkinamarginaali on laskettu 10 000 broilerin erälle ja broilerimarginaali viittaa aina 10 000 linnun erään. Markkinamarginaalin komponentteina käytetään broilerin lihan tuottajahintaa, siipikarjan rehujen hintaindeksiä sekä untuvikkojen hintaa.

€ / 10 000 broileria