MARISKI-laskuri on työkalu lypsykarjatilan tuotantorakennusinvestoinnin kannattavuuslaskentaan. Laskurissa kannattavuutta mitataan nykyarvomenetelmällä, jossa investoinnin vuotuiset tuotot muutetaan diskonttaamalla investointiajankohdan rahamääriksi eli nykyarvoiksi. Jos nykyarvojen summa on suurempi kuin investoinnin kustannus, investointi on kannattava. Laskuri ottaa huomioon tuottoihin sisältyvän vaihteluriskin ja antaa siksi yksittäisten kynnysarvojen sijaan vastaukseksi investoinnin kannattavuuden todennäköisyyden.

Laskurin katelaskelmassa on eritelty lehmäpaikan tuotot ja kustannukset, joiden erotuksena määritetään vuotuinen kate rakennuksen ja koneiden poistolle ja korolle. Kyseinen kate on nettonykyarvon laskennassa käytettävä lehmäpaikan tuotto, jonka se antaa paikkaan sijoitetulle pääomalle. Katelaskelmassa on olemassa tuottojen ja kustannusten oletusarvot, joita käyttäjä voi muokata vastaamaan laskennan kohteena olevaa investointia.

Laskuri on kehitetty MARISKI-tutkimushankkeessa, jota ovat Luonnonvarakeskuksen lisäksi rahoittaneet Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera sekä Nordea Pankin Maataloussäätiö.

Linkki MARISKI-laskuriin

Ohje

  • tallenna tietokoneelle
  • avaa Excelissä ja salli makrot

Käyttöoikeus

MARISKI on ilmaisjakeluohjelma, jota saa ladata ja käyttää vapaasti. Laskurilla tuotettuja tuloksia ei saa myydä, julkaista tai muuten levittää ilman Luonnonvarakeskuksen lupaa.

Käyttäjätuki

Laskuriin ei sisälly käyttäjätukea. Tutkijat vastaavat MARISKI-laskuria koskeviin tiedusteluihin resurssiensa rajoissa. Heille voit antaa myös palautetta ja esittää ideoita laskurin edelleen kehittämiseksi. Yhteystiedot löytyvät sivun oikeasta laidasta.