Itämeri-laskuri

Itämeri-laskuri on työkalu, jolla kuluttaja voi arvioida oman kulutuksensa rehevöittävää vaikutusta Itämereen, eli ns. Itämeri-jalanjälkeä, ja verrata sitä samalla paikkakunnalla asuvan keskivertokuluttajan tai ns. Itämeren ystävän Itämeri-jalanjälkeen. Itämerenystävä on kuvitteellinen kuluttuja, joka henkilökohtaisella valinnoillaan on pystynyt minimoimaan oman Itämerta rehevöittävän vaikutuksen. Laskuri tulostaa kuluttajan henkilökohtaisen Itämeri-jalanjäljen yhden vuoden ajalta.

Laskuri sisältää kaikki merkittävimmät Itämeri-jalanjälkeen vaikuttavat kulutuskohteet ja niihin liittyvät typen ja fosforin päästöt. Näitä kulutuskohteita ovat ruokavalio, asumisen energiankulutus ja jätevedet, loma-asunto, liikenne, jotkin harrastukset, kuten veneily, golf, ratsastus ja raviurheilu, ja muu kulutus.

Kattavuudestaan huolimatta laskurin tuottaman Itämeri-jalanjälki kertoo kulutuksen Itämeri-kuormituksesta vain suurusluokkatasoisen kuvan, koska paikoin laskennan lähtötiedot ja tutkimusmenetelmät kaipaisivat tarkennuksia, jotta laskurilla saataisiin yksityiskohtaisempia tuloksia.

Laskuri on kehitetty Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyöllä ja maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, John Nurmisen Säätiön ja Sanoma yhtiön rahoituksella.

Laske Itämeri-jalanjälkesi

Käyttöoikeus

Itämeri-laskuri on ilmaisjakeluohjelma, jota saa käyttää vapaasti. Laskurilla tuotettuja tuloksia ei saa myydä, julkaista tai muuten levittää ilman Luonnonvarakeskuksen lupaa.

Käyttäjätuki

Laskuriin ei sisälly käyttäjätukea. Luken tutkija vastaa Itämeri-laskuria koskeviin tiedusteluihin resurssiensa rajoissa. Hänelle voit antaa myös palautetta ja esittää ideoita laskurin edelleen kehittämiseksi. Yhteystiedot ovat sivun oikeasta laidassa.