Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa säädöksiin perustuvia viranomais- ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon, elinkeinotoiminnan ja kansalaisten tarpeita vastaavasti. Luke voi antaa pyynnöstä toimialaansa liittyviä lausuntoja, nimetä edustajia erilaisiin toimielimiin tai luovuttaa aineistoja lainsäädännön ja Luken aineistopolitiikan mukaisesti.

Toimialan kansalliseen tai kansainväliseen tilastoalaan liittyvien lausuntojen koordinoinnista vastaa Luken tilastojohtaja.

Luonnonvarakeskukselle osoitetut lausunto- ja muut pyynnöt pyydetään lähettämään kirjaamoomme (kirjaamo@luke.fi) tai lausuntojen osalta vaihtoehtoisesti lausuntopalvelu.fi kautta.