Verkkopalvelut

 

Kalahavainnot.fi – Puutteellisesti tunnetut kalalajit

Sivustolla näet Suomessa esiintyvien kala- ja rapulajien tähän saakka kertyneet esiintymishavainnot ja voit ilmoittaa myös omat havaintosi karttapalvelun avulla.

Kalatilastot

Tilastot palvelu sisältää monipuolisia tilastoja muun muassa vesiviljelystä, kalajalosteista, kalastuksesta sisävesillä, kokonaiskalansaaliista ja vapaa-ajankalastuksesta.

Taloustohtori

Taloustohtori-verkkopalvelusta löytyvät esimerkiksi rannikkokalastuksen sekä vesiviljelyn vuosittaiset tuloslaskelmat.

Asiantuntijapalvelut

Kala-atlas

Kala-atlas sisältää tietoa kala- ja rapulajeista.

Kaupallisen sisävesikalastuksen saalisilmoituslomake 2018

Rekisteröityneille kalastajille lomake, jolla ilmoitetaan saaliit lajeittain alue- ja pyydyskohtaisesti. Lomake on toimijakohtainen. Kuukausittain täytetyt lomakkeet palautetaan Lukeen vähintään kerran vuodessa viimeistään kalastusta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Ilmoitus kaupallisesta sisävesikalastuksesta koskee paitsi kalastusta, myös ravustusta ja nahkiaisen pyyntiä sekä mädin saantia.

Lohiseurantojen tuloksia

Simo- ja Torniojokien nousulohiseurannan kuvaajat päivittyvät toukokuun lopulta elokuun lopulle mahdollisimman ajantasaisesti.

Tenojoen kalastusmatkailijoiden saaliit ja saaliin ilmoittaminen verkkopalvelun kautta

Merta-kalastokirjanpitotyökalu

Kalanviljelijöiltä edellytetään toiminnalleen terveyslupaa, jota haetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta. Luvan saannin edellytyksenä on omavalvonta sekä monenlaisten, toimintaan liittyvien asioiden kirjanpito ja raportointi sekä jäljitettävyys. Kalanviljelijöiden omavalvonnan avuksi on rakennettu ilmainen kalastokirjanpitotyökalu Merta.

  • Linkki palveluun: Merta