Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukaisen asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemistä Luonnonvarakeskukselle ja edistää niiden asianmukaista käsittelyä. Asiakirjajulkisuuskuvaus perustuu Luonnonvarakeskuksen laatimaan ja ylläpitämään tiedonhallintamalliin.

Julkisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa julkisesta viranomaisen asiakirjasta (621/1999). Luonnonvarakeskuksen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti ja pääosin julkisia, mutta ne voivat sisältää myös julkisuuslain tai erityislainsäädännön mukaan ja harkinnanvaraisesti ja/tai vain tietyin perustein annettavia salassa pidettäviä tietoja. Asianosaisilla on oikeus saada myös muita kuin julkisia itseään koskevia tietoja.

Asiarekisteri

Luonnonvarakeskuksessa on tiedonhallintalain mukainen asiarekisteri, joka sisältää tietoja sen käsittelemistä asioista käsittelyvaiheineen ja asiakirjoineen. Luonnonvarakeskus ylläpitää rekisteriä asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi ja  tietopyyntöjen yksilöimiseksi sekä prosessien ja asioiden käsittelyn ja niiden tietojen elinkaarenhallinnan ohjaamiseksi, toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Asiarekisterin tietoja käsitellään ja säilytetään Virta-asianhallinta- ja Prosessori-prosessinhallintajärjestelmissä.

Asiarekisteristä voidaan hakea asioita, toimenpiteitä ja asiakirjoja muun muassa seuraavien metatietojen perusteella:

 • Asian nimeke
 • Asiaryhmä
 • Asianumero
 • Asian käsittelijä
 • Asian vireilletulopäivä
 • Toimenpiteen nimeke
 • Toimenpiteen päivämäärä
 • Asiakirjan tekstisisältö
 • Asiakirjanumero
 • Asiakirjan nimeke
 • Asiakirjatyyppi
 • Asiakirjan lähettäjä/vastaanottaja
 • Asiakirjan lähetys- tai vastaanottopäivämäärä
 • Asiakirjan laatimispäivämäärä
 • Asiakirjan laatija

Asiarekisterin tiedoista osa on saatavissa teknisen rajapinnan avulla siihen kuuluvista tietojärjestelmistä.

Tietovarannot

Tietovaranto on viranomaisen tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa käytettäviä tietoaineistoja sisältävä kokonaisuus, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti. Luonnonvarakeskuksen tietovarantoja on kuvattu tietosuojailmoituksissa, Avoimen tiedon, Luonnonvaraseurantojen ja Tilastopalveluiden sivuilla. Olemme kokoamassa tähän myös erillistä yhteenvetoa Luken hallinnoimista tietovarannoista, niiden käyttötarkoituksista, tietoryhmittäisistä tietoaineistoista, tietojärjestelmistä, hakutekijöistä ja saatavuudesta teknisen rajapinnan avulla.

Tietopyynnön toimittaminen

Luonnonvarakeskukselle osoitetut tietopyynnöt toimitetaan kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnöt ja ohjaa ne asioiden käsittelijöille viipymättä. Kirjaamo ja asioiden käsittelijät auttavat tarvittaessa yksilöimään pyydetyt tiedot niiden antamiseksi. Luonnonvarakeskus siirtää sille mahdollisesti kuulumattoman tietopyynnön käsittelyn asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle (434/2003, 21 §).

Kirjaamon yhteystiedot:

Sähköposti: kirjaamo@luke.fi
Puhelin: 029 532 5300 (arkipäivisin klo 8.00-16.15)
Postiosoite: Luonnonvarakeskus, PL 2, 00791 Helsinki
Käyntiosoite: Latokartanonkaari 9, Helsinki. Palvelupiste: B-talo, 2. kerros (ma-pe 9.30-12.00 13.00-15.00)