Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa tietoa ja tietoaineistoja osana tutkimus- ja seurantatyötään. Luken tutkimuksen tulokset ja tietovarannot ovat avoimesti kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä muun muassa julkaisujen, tilastojen, tutkimusaineistokuvausten ja verkkopalveluiden muodossa.