Asiantuntijapalvelut Talous, Tilasto, Ympäristö

YODA-työkalu on kehitetty osallistavaa suunnittelua ja monitavoitteista päätöksentekoa varten. Se kokoaa yhteen eri toimijoiden näkemyksiä ja tarkasteltavana oleviin kriteereihin liittyviä arvostuksia. YODA auttaa löytämään parhaan kompromissiratkaisun monimutkaisissa valintatilanteissa, kun osallistujien näkemykset ja eri tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa.


Käytettävissä on kaksi YODA-versiota, joita käytetään erilaisissa päätöksentekotilanteissa, kuten erilaisten strategioiden päivityksissä ja strategisten toimenpiteiden päätöksissä sekä hakkuu-, suojelu- tai virkistyskohteiden valinnoissa. Geneerisenä työkaluna YODAa voidaan käyttää myös luonnonvarasektorin ulkopuolella.

YODA-projektityökalun avulla valitaan usean vaihtoehdon joukosta yksi vaihtoehto, joka vastaa parhaiten päätöksentekijöiden tavoitteita. Valittavana voi olla esimerkiksi strategiavaihtoehto, paras hankesuunnitelma tai hankittava asunto.

YODA-portfoliotyökalu auttaa hakemaan parhaan kokonaisratkaisun, kun valinnan kohteena on useita kohteita sisältävä projektisalkku (portfolio). Valittavina voivat olla esimerkiksi maakunnan suojeltavat suoalueet, ennallistettavat luontokohteet, korjattavat tieosuudet tai turvetuotantoalueet.

Miten YODA toimii?

YODAn käyttö voi edetä seuraavin vaihein:

  • YODA työpajan vetäjä määrittelee päätöksentekotilanteeseen osallistuvalle ryhmälle päätösongelman. YODA-projektityökalulla haetaan yhtä, päätöksentekoon osallistuvien tavoitteita parhaiten vastaavaa vaihtoehtoa. YODA-portfolio puolestaan etsii parasta, useaan valintaan liittyvää kokonaisratkaisua eli projektiportfoliota.
  • Työpajan vetäjä vie päätöksenteossa käytettävät tiedot vaihtoehdot ja niiden kriteerikohtaiset arvot (esimerkiksi taloudellinen tuottavuus, monimuotoisuus, ilmastovaikutus) YODAn tietokantaan. Osalle kriteereistä voidaan asettaa rajoitteita, esimerkiksi käytettävissä on enintään tietty rahoitussumma tai lopputuloksena on oltava vähintään tietty pinta-ala.
  • Päätöksentekoon osallistuville henkilöille lähetetään sähköpostilinkki YODA:n kyselyyn sekä henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Samalla ilmoitetaan kyselyn voimassaoloaika.
  • Vastaajat määrittävät YODA:n visuaalisen käyttöliittymän avulla kriteereille hyväksymisrajat. Siten he hyväksyvät ja hylkäävät kriteerikohtaisesti valinnan kohteena olevia vaihtoehtoja.
  • YODA-työkalu kokoaa yhteen eri henkilöiden vastaukset ja tuottaa kokonaisratkaisun tarkastelua varten.
  • Tarvittaessa työpajan vetäjä kutsuu päätöksentekoon osallistuneiden sidosryhmien edustajat neuvotteluun, jossa haetaan ryhmän yhteistä ratkaisua YODA:n kokoamien vastausten pohjalta.

Katso myös