Asiantuntijapalvelut Kiertotalous

Luke tarjoaa pitkäaikaiseen kompostointitutkimuskokemukseen perustuvia palveluita yrityksille. Kompostointitutkimus tuottaa monipuolista tietoa erilaisten orgaanisten materiaalien hajoamisnopeudesta, muodostuvien lopputuotteiden laadusta ja prosessin ympäristövaikutuksista. Lukessa tunnetaan niin materiaalit kuin käsittelyprosessit.

Hyödyt asiakkaalle

Kompostointiin liittyvät testaus- ja analysointipalvelumme tarjoavat asiakkaalle joustavat ratkaisut asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan. Asiakas säästää kustannuksia ja aikaa, kun ei tarvitse rakentaa omaa testausinfrastruktuuria tai hankkia testaamiseen, analysointiin ja tutkimukseen liittyvää osaamista. Luken avulla uusien tuotteiden kehittäminen ja niiden myyntikelpoisiksi saaminen nopeutuu.

Tehokkaammat kompostointiratkaisut parantavat asiakkaan toiminnan ympäristöystävällisyyttä ja pienentävät toiminnasta syntyvää hiilijalanjälkeä, kun ravinteiden kierrätys tehostuu ja ne saadaan mahdollisimman hyvin hyötykäyttöön.

Palvelut

Palvelumme sisältävät tutkittavien materiaalien kompostoinnin kokonaisuudessaan sisältäen kompostoinnin aikaisten prosessien seurannan ja loppuraportin. Räätälöimme palvelukokonaisuuden asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tutkittavia asioita ovat esimerkiksi

• Kompostoinnin kesto
• Lopputuotteen ravinnearvon analysointi
• Kompostoinnin ympäristövaikutukset
• Kompostointiprosessien tehokkuus
• Tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat

Olemme tutkineet esimerkiksi kuivikkeen vaikutusta hevosenlannan kompostoitumiseen, biohiilen vaikutusta biojätteen kompostoitumiseen ja mikrobiymppien vaikutusta kompostointiprosessiin.

Miksi Luke?

Lukella on pitkäaikaiseen tutkimukseen perustuva tuntemus kompostoinnista, jota tukee ajantasainen ja jatkuvasti kehittyvä infrastruktuuri.