Asiantuntijapalvelut Maaseutu, Puutarha

Luke tarjoaa kasvinsuojeluaineiden testaus- ja tuotekehityspalveluita kasvinsuojeluyrityksille sekä biologisia torjunta-aineita kehittäville viljelijäjärjestöille ja -yrityksille.

Hyödyt asiakkaalle

Autamme asiakkaitamme uusien tuotteiden kehittämisessä ja toteutamme kasvinsuojeluaineiden EU-hyväksyntään tarvittavat puolueettomat tehokkuustutkimukset. Meillä on mittavat resurssit eri kasvintuhoojien kasvinsuojeluainetutkimuksiin, mikä antaa mahdollisuuden kattaviin koesarjoihin pelloilla ja omissa kasvihuoneissamme. Pohjoisen maatalouden viljelyolosuhteiden tuntemuksemme ja noudattamamme kansainväliset laatujärjestelmät varmistavat luotettavat koetulokset.

Palvelut

Kartoitamme tarpeet yhdessä asiakkaan kanssa ja muokkaamme palvelukokonaisuudet asiakkaan toiveiden mukaan. Palvelu voi olla yksittäinen koe tai koesarja eri koepaikoilla. Tarjoamme myös asiantuntijapalveluita biologisten torjunta-aineiden kehitystyöhön.

Esimerkkejä palveluista:

  • kasvinsuojeluainekokeet (kasvitaudit, tuhohyönteiset, rikkakasvit, kasvunsääteet)
  • pelto- ja kasvihuonekokeiden tai laboratoriotestien suunnittelu ja toteutus
  • tutkimustulosten analysointi ja tulkinta asiakkaalle
  • kasvinsuojeluaineiden tehokkuustutkimukset Good Experimental Practice (GEP) -laatuvaatimusten ja EPPO:n standardien mukaan
  • rikkakasvien torjunta-aineresistenssin testaus
  • biosidien (mm. hyönteiskarkotteet, rotanmyrkyt) tehokkuustestaus ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut
  • biologisten torjunta-aineiden kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut (mm. asiantuntija-arviot, kirjallisuustutkimukset, kasvihuone- ja peltokokeet)

GEP -tutkimukset ovat yleensä asiakkaan kokonaan rahoittamia, ja niiden tulokset raportoidaan luottamuksellisesti. Lisäksi teemme julkisia, yhteisrahoitteisia neuvonnallisia tutkimuksia ja demokokeita. Kokeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa käytämme ARM-ohjelmaa ja sen eri asiakasversioita.

Miksi Luke?

Lukella on Suomen pitkäaikaisin kokemus kasvinsuojeluainekokeiden toteuttamisesta, monien viljelykasvien kasvitaudeista, rikkakasveista ja tuhohyönteisistä sekä niiden torjunnasta. Tutkimusta tukee ajantasainen ja jatkuvasti kehittyvä tutkimusinfrastruktuuri ja osaava tekninen henkilökunta.

Tunnemme pohjoiset viljelyolosuhteet ja lajikkeet sekä olosuhteiden vaikutuksen kasvinsuojeluaineiden toimivuuteen. Osaamisemme ja kokemuksemme antavat erinomaiset valmiudet myös biologisten torjunta-aineiden kehitystyöhön.

Katso myös