Asiantuntijapalvelut Maaseutu, Metsä, Puutarha

Luke tarjoaa kasvihuonepalveluja laajalla rintamalla. Perustana ovat Luken pitkäaikainen tutkimukseen perustuva tieto ja kokemus sekä monipuolinen kasvihuoneinfrastruktuuri. Luken ainutlaatuinen ja monipuolinen kasvihuoneosaaminen ja -infrastruktuuri palvelevat niin kasvihuoneviljelijöitä kuin muita kasvihuonetuotantoon liittyviä yrityksiäkin. Kasvihuonetuotantoon liittyvien tuote- ja tuotantomenetelmien testaukseen liittyvien palvelujen lisäksi kasvihuonepalvelumme tukevat pelto- ja metsäviljelyn tarpeita ja kasvihuoneemme tarjoavat oivan esitestausympäristön laajemman mittakaavan kenttäkokeille.

Hyödyt asiakkaalle

Testaus- ja analysointipalvelumme tarjoavat asiakkaalle joustavat ratkaisut asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan. Kustannuksia ja aikaa säästyy kun asiakkaan ei tarvitse rakentaa omaa testausinfrastruktuuria tai hankkia testaamiseen, analysointiin ja tutkimukseen liittyvää osaamista.

Luken tarjoamat palvelut tuovat asiakkaille monia hyötyjä: energiatehokkaammat viljelyratkaisut, paremman laadun tuotteille sekä kestävät ja luontoa säästävät menetelmät. Luke tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan matalan kynnyksen testiympäristön sekä monipuolisen osaamisen asiakkaiden käyttöön.

Palvelut

Autamme yrityksiä uusien, tehokkaiden ja tuotteiden laatua parantavien tuotantomenetelmien suunnittelussa. Olemme kumppani uusien tuotteiden kehittämisessä ja testaamme ja analysoimme asiakkaidemme kehittämiä tuotteita kontrolloiduissa olosuhteissa.

Esimerkkejä tarjoamistamme palveluista:

• Koeviljelyt
• Kasvinsuojelukokeet (kasvitaudit, tuhohyönteiset, rikkakasvit)
• Kasvatuskokeet laboratorioissa ja kasvihuoneissa
• Kierrätysravinteiden testaus
• Uusien kasvualustojen testaus ja kehittäminen
• Kasvualustan mikrobiologisen terveyden testaaminen
• Valoratkaisujen testaus ja optimointi (energiatehokkuuden arviointi)
• Fytoremedaatio; kasvien testaaminen saastuneiden maiden puhdistamiseen
• Koulutuspaketit

Miksi Luke?

Lukella on pitkäaikaiseen tutkimukseen perustuva osaaminen kasvihuoneteknologioista, kasvuolosuhteista ja viljelykasveista. Jatkuva tutkimus tuo tuoreimman tiedon alan kehityksestä käyttöösi.