Asiantuntijapalvelut Ruoka

Jokioisten FoodPilot-koehalli tarjoaa monipuoliset ja innovatiivisesti hyödynnettävät prosessilaitteet muun muassa elintarviketutkimukseen. Konkreettisen koehallin ohella Luke tarjoaa syvällistä raaka-aineiden tuntemusta, monialaista osaamista, pitkän linjan tutkimusta ja pelotonta heittäytymiskykyä uusiin haasteisiin. Koehallin tilat täyttävät elintarvikelain vaatimukset.

Hyödyt asiakkaalle

Luken FoodPilot-koehalli Jokioisissa tarjoaa asiakkaan käyttöön laitteet ja palvelut, joita asiakkaan ei kannata hankkia itselleen. Pilottimittakaavan testaus vähentää varsinaiseen tuotantoon siirtymiseen liittyviä riskejä. Tuotannon ongelmakohtien ennakointi nopeuttaa prosessin siirtämistä teolliseen tuotantoon. Mahdollisen uuden tuotantoteknologian tarve voidaan arvioida jo ennen investointeja. Koe-erätuotannossa syntyvä materiaalimäärä mahdollistaa kattavat jatkotutkimukset.  

Palvelut

Esimerkkejä FoodPilot-koehallin palveluista:

  • Tutkimuksen, tuotekehityksen ja tuotantoprosessien tarvitsemat testaukset ja optimoinnit
  • Bioaktiivisten yhdisteiden erottaminen lähtömateriaalista, koe-erätuotanto
  • Tuotekehitys-, prosessi- ja laitekonsultointi
  • Erotusprosessien siirto tuotekehityslaboratoriosta pilottituotantoon (scale-up)
  • Tehdaskoon tuotantoprosessien analysointi pilottimittakaavassa (scale-down)
  • Neuvonta ja opastus laitteiden käytössä ja tuotteiden prosessoinnissa
  • Näytteiden analysointi laboratoriossa: mikrobiologiset ja kemialliset analyysit sekä bioaktiiviset ja toiminnalliset ominaisuudet
  • Aistinvarainen arviointi

Miksi Luke?

Luke on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka yhdistää uusiutuvien luonnonvarojen ja vastuullisen ruoantuotannon osaamisen.

Elintarviketutkimuksen kannalta on tärkeää tuntea tuotteen ketju pellolta pöytään. Vahvuutemme on monialainen kestävän elintarviketuotannon osaaminen ja siihen liittyvä tutkimus- ja asiakastyö.

Lisätietoja FoodPilot-koehallista muun muassa Luken erikoisutkija Tuomo Tupaselalta.