Asiantuntijapalvelut Kiertotalous

Luken InsectLab tarjoaa monipuolisia ratkaisuja hyönteistoimialalle, muun muassa hyönteisten kasvatukseen ja rehuihin, tuotekehitykseen, lisäysmateriaalin hallintaan ja kehittämiseen, sivuvirtojen hyödyntämiseen ja hyönteistalouden kokonaiskestävyyden kehittämiseen ja arviointiin. Yhteistyössä yritysten kanssa kehitämme ratkaisuja kiertotalouden erilaisiin tuotantomenetelmiin, laatuun, turvallisuuteen sekä kilpailukykyyn vaikuttaviin haasteisiin.

Luken kestävät ratkaisut hyönteisalalle

Hyödyt asiakkaalle

InsectLabin tutkimusympäristö integroituna Luken osaamiseen ovat ainutlaatuinen voimavara hyönteisiin liittyvien ratkaisujen kehittämisessä. Luke auttaa kehittämään hyönteisten kasvatusta ja rehustusta ja hyödyntämään tuotannon vähäarvoiset sivuvirrat. InsectLab tarjoaa helpon ja nopean tavan pilotoida uusia ratkaisuja, menetelmiä ja testata tuotteita. Asiakkaan ei tarvitse hakea lupia ja rakentaa omaa pilotointiympäristöä. Luken tiivis yhteistyö Eviran kanssa auttaa huomioimaan turvallisuustekijät ja säädökset. Luken osaamisen avulla voidaan pienentää tuotantoon siirtymisen riskejä.

Palvelut

InsectLabin tilat, laitteet ja osaaminen mahdollistavat yritysyhteistyön muun muassa seuraavilla alueilla:

• Eri teollisuuden alojen biomassojen testaus ja niiden soveltuvuuden arviointi
• Sivuvirtojen ja biomassojen käytön pilotointi ja jatkojalostus tuotteiksi
• Hyöteiskasvatuksen palvelut, kuten kasvatuskokeet, ruokinta- ja hoitosuunnitelmat
• Mikrobiologisten ja kemiallisten riskien hallinta ja laadunvalvonta
• Kokonaiskestävyyteen liittyvät palvelut: ratkaisujen ekologisuuden ja taloudellisuuden arviointi ja eettiset kysymykset

Sovellusalueita

Luken hyönteistutkimus avaa runsaasti mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja niihin liittyvät ratkaisut palvelevat yrityksiä useilla eri toimialoilla, esimerkkeinä: elintarvike- ja metsäteollisuus, jätehuoltoyritykset, hyönteisten kasvattajat, puutarhat, kalojen kiertovesikasvatuslaitokset ja energiayhtiöt.

Jauhopukki
Jauhopukkeja – näitä löydät varmasti hyönteislaboratoriosta!

Miksi Luke?

Lukella on pitkäaikainen ja monitieteinen osaaminen biomassoista ja niihin liittyvistä prosesseista. Luken osaaminen kattaa koko arvoketjun biologisesta puhdistuksesta maa-, metsä- ja kalatalouden ratkaisuihin ja näiden symbiooseihin, mukaan lukien hyönteiset.

Mustasotilaskärpänen
Luken hyönteislaboratoriossa surisevat mustasotilaskärpäset.