Asiantuntijapalvelut Kiertotalous

Luken ennakointipalvelu kattaa systemaattiseen tutkimukseen pohjautuvien tulevaisuuskuvien rakentamisen bio- ja kiertotaloudessa. Ennakointi tuottaa kvantitatiivista ja kvalitatiivista tietoa päätöksenteon tueksi. Esimerkkejä työstämme ovat taloudellisten, poliittisten, teknologisten, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien toimintaympäristöjen muutosten ennakointi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutus esimerkiksi tulevaisuuden liiketoimintaan.

Hyödyt asiakkaalle

Ennakointi tuottaa kokonaiskuvan mahdollisesta tai todennäköisestä tulevaisuudesta sekä suositukset asiakkaan toimenpiteiksi ennakoituun tulevaisuuteen varautumisesta tai sen hyödyntämisestä esimerkiksi liiketoiminnassa.

Palvelut

Ennakoinnissa yhdistämme vahvan bio- ja kiertotalouden substanssiosaamisemme lyhyen ja pitkän aikavälin ennakointiosaamiseen. Menetelminä hyödynnämme esimerkiksi skenaarioita, tiekarttoja, trendianalyysejä sekä politiikka- ja markkina-analyysejä sekä näiden yhdistelmiä.

Esimerkkejä palveluista:

• alueellinen ennakointi (paikallinen, kansallinen, kansainvälinen)
• politiikkaennakointi
• yrityskohtainen ennakointi
• systeemien ennakointi (biotalous, kiertotalous)

Sovellusalueita

Ennakoinnin sovellusalueet ovat laajat. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi maataloudessa, metsätaloudessa tai riista- ja kalataloudessa:

• politiikan muutokset ja vaikutukset elinkeinoihin
• toimialan pitkän aikavälin kehitys ja vaikutukset liiketoimintaan
• teknologiset tai muut innovaatioiden synnytämät muutokset sekä yhteiskunnalliset ajurit ja esteet

Miksi Luke?

Luken tilastoaineistot sekä ennakointi- ja luonnonvarojen substanssiosaaminen muodostavat Suomessa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jonka hyödyntäminen tarjoaa asiakkaillemme merkittävän kilpailuedun.