Asiantuntijapalvelut Ilmasto, Kiertotalous, Ympäristö

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kehittämä tehokas EcoModules-työkalu auttaa arvioimaan biotaloustuotteiden elinkaarisia ympäristövaikutuksia tuotantoketjuissa. Luke tarjoaa korkeatasoisen, aina tieteellisesti ajantasaisen ja luotettavan EcoModules-palvelun biotalousketjujen yrityksille, maatiloista teollisuuteen ja kauppaan asti.

EcoModules-palvelussa yritykset voivat tuottaa kustannustehokkaasti vertailukelpoisia ympäristötunnuslukuja tuotteilleen ja samalla hallita ja kehittää oman toimintansa ympäristösuorituskykyä ja niihin liittyviä kustannuksia.

Palvelu koostuu laskenta- ja tiedonjakamispalvelusta sekä käyttäjäkohtaisesti räätälöidyistä EcoModules-asiakassovelluksista. EcoModules-palvelu perustuu verkostoon, jossa ketjun toimijat kytkeytyvät toisiinsa, mikä luo uusia mahdollisuuksia jokaiselle ketjun toimijalle. Luke vastaa palvelun tieteellisestä laadusta ja laskennan teknisestä toimivuudesta.

 

EcoModules-laskenta on tieteellisesti ajantasainen ja luotettava

Lukessa on elintarvikkeiden, bioenergian ja muiden biotaloustuotteiden elinkaariarvioinnista 20 vuoden kokemus. Luke on Suomen johtava biotalousalan elinkaariosaaja ja ollut mukana alan kehityksessä koko sen ajan, kun elinkaariarviointi on yleistynyt ja mm. vakiinnuttanut paikkansa EU:n ympäristöpolitiikassa. Tämä kokemus luo vankan pohjan EcoModules-palvelulle ja takaa että EcoModules-laskenta on tieteellisesti ajantasainen ja luotettava.

EcoModulesin ytimessä on Luken ylläpitämä laskentapalvelu. Laskentapalveluun keskitetty laskenta tehostaa elinkaariarvioinnin läpimenoa ratkaisevasti. Se tekee laskennan toistamisesta helppoa ja kustannustehokasta.

EcoModulesissa voi arvioida tuotteiden ilmastovaikutuksia ja rehevöittäviä vaikutuksia. Lähitulevaisuudessa palveluun saadaan myös muita vaikutusarviointeja, kuten vesijalanjälkeä ja ekotoksisuutta. Ruokaketjussa ympäristövaikutukset voidaan kytkeä ravitsemukselliseen laatuun.

EcoModules-tiedonjakamispalvelu yhdistää toimijat ketjuiksi

EcoModules-tiedonjakamispalvelu on uniikki elinkaariarvioinnin sovellusten kentässä. Se yhdistää ketjun toimijat toisiinsa niin, että eri toimijoiden tuottamat, omaa tuotettaan koskevat ympäristötunnusluvut ovat muiden ketjun toimijoiden käytössä heidän omassa laskennassaan. Näin mahdollistetaan todelliseen tuotantoketjukohtaiseen tietoon perustuva arviointi kaikissa ketjun vaiheissa, moduuleissa, aina kuluttajatuotteeseen saakka.

Tiedonjakamispalvelu luo pohjan ketjun yhteistyölle tuotteiden ympäristövaikutusten hallitsemiseksi. Mikä tahansa ketjun osapuoli voi olla aloitteellinen yhteistyön käynnistämisessä. EcoModules-palvelussa ei jaeta elinkaariarvioinnin lähtötietoja vaan ainoastaan moduulikohtaisia lopputuloksia. Näin tilojen ja yritysten liikesalaisuudet pysyvät vain yritysten omassa käytössä.

EcoModules-asiakassovellukset räätälöidään vastaamaan tarvetta

EcoModules-asiakassovellus on yrityksen käyttöliittymä EcoModules-palveluun. Sen avulla yritys kokoaa yhteen laskennassa tarvittavat tiedot ja tarkastelee tuloksia. EcoModules-asiakassovellus voi olla itsenäinen johtamisen työkalu tai osa jotain muuta työkalua riippuen palveluntarjoajasta. Luke tarjoaa asiakkailleen sekä itsenäisiä että integroituja EcoModules-asiakassovelluksia.

Räätälöity EcoModules-asiakassovellus on helppokäyttöinen. Parhaimmillaan sovellus on käyttäjälleen todellinen oppimisympäristö, jonka avulla yritys pystyy ymmärtämään syvällisesti oman tuotteensa ja toimintansa ympäristövaikutuksia.

 

Katso myös