Asiantuntijapalvelut Maatalous

Miten lypsykarjaa tulee ruokkia, jotta lehmät voisivat hyvin ja tuottaisivat mahdollisimman paljon maitoa? CowLab -tutkimuspihatossa lehmien hyvinvointia seurataan automaattisilla mittauksilla, joiden avulla saadaan tietoa lehmien terveydentilasta ja aktiivisuustasosta. CowLab:in tuotosvastekokeilla saadaan selville ruokinnan vaikutus maitotuotokseen ja samalla saadaan laskettua eri ruokintavaihtoehtojen taloudelliset erot.

CowLab havaitsee lehmien hoitotarpeen ennen karjanhoitajaa

Tutkimuspihatossa lehmien terveyttä seurataan aktiivisuusmittareilla. Jos lehmän askelmäärissä tai seisonta- ja makuuajoissa huomataan muutoksia, eläin voidaan ottaa lähempään tarkkailuun. Automaattiset hälytykset tehostavat hoitotoimenpiteitä.

Lehmän märehtimisajan muutos voi johtua rehusta tai ruokinnallisesta sairaudesta. Terveyden lisäksi lehmän syöntiaika ja sen muutokset kertovat laumahierarkiasta.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa eläinten arkirutiineissa havaitaan poikkeamia, sitä nopeammin niihin pystytään reagoimaan. Ennakointi säästää rahaa ja vaivaa sekä lisää tehokkuutta. Tavoitteena on havaita hoitotarve ennen kuin se tulee näkyväksi karjanhoitajalle.

Palvelun sisältö

CowLab® mahdollistaa luotettavan, helpon ja kustannustehokkaan tavan testata uusia tuotteita ja kehittää uusia seurantasovelluksia. Palvelu muokataan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Mittauksia voidaan tehdä useilla osa-alueilla ja muuttujilla samanaikaisesti. Mittausten kohteena voi olla muun muassa:

• tuotosvasteet
• eläinten yleinen aktiivisuus
• märehtiminen
• liike- ja paikkatieto pihatossa
• lepo- ja seisonta-ajat
• lämpötila
• syömiskäyttäytyminen
• lypsyn ja maidon parametrit

Miksi Luke?

Lukella on Suomen lypsykarjatutkimuksen kattavin osaaminen, kaksi tutkimusnavettaa lypsykarjalle ja yksi lihakarjalle. Asiakkaalle räätälöidyt tutkimukset perustuvat tieteellisesti todistettuihin menetelmiin ja ne tehdään hyvän tutkimustavan mukaisesti.