Asiantuntijapalvelut Kiertotalous

Bioruukin Luken pilotointitiloissa Espoon Kivenlahdessa tutkitaan ja testataan uusia, innovatiivisia ratkaisuja erilaisten biomassojen sekä teollisuuden sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Luke auttaa yrityksiä biomassojen jalostamisessa ja niiden kehittämisessä uusiksi, korkeamman jalostusasteen lisäaineiksi ja tuotteiksi ja sitä kautta uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi.

Hyödyt asiakkaalle

Bioruukki tarjoaa helpon ja nopean tavan pilotoida uusia tuotantomenetelmiä ja nostaa biomassan jalostus- ja hyödyntämisastetta. Bioruukissa yritykset voivat hoitaa pilotoinnin resurssi- ja kustannustehokkaasti ja välttyä oman pilotointilaitoksen rakentamiselta. Pilottimittakaavan testaus vähentää varsinaiseen tuotantoon siirtymiseen liittyviä riskejä. Tuotannon ongelmakohtien ennakointi nopeuttaa siirtymistä teolliseen tuotantoon.

Palvelut

Palvelukokonaisuudet muokataan asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan. Palvelu on parhaimmillaan jatkuvaa tilanteen ja tarpeen mukaista yhteistyötä. Testaus- ja analysointipalvelun vaiheita ovat esimerkiksi.

• tarvekartoitus
• esiselvitys
• kokeiden ja testien suunnittelu
• raaka-aineiden hankinta
• uutot ja fraktioinnit (olosuhdetestaus)
• puolivalmisteiden tai tuotteiden valmistus sekä näiden ominaisuuksien testaus
• tutkimustulosten tulkinta yhdessä asiakkaan kanssa
• toimenpidesuositukset seuraavaksi askeleeksi tuotteen valmistusprosessin kehittämiseksi

Sovellusalueita

Metsäteollisuudessa syntyy monenlaisia sivuvirtoja. Esimerkiksi puun tilavuudesta noin 10 prosenttia on kuorta. Puunkuoresta voidaan erottaa erilaisia ainesosia, joita voidaan käyttää muun muassa säilöntäaineina. Niistä voidaan myös valmistaa biopohjaisia puunsuoja-aineita korvaamaan synteettisiä aineita. Sahanpurusta voidaan erottaa hiilihydraatteja (liukoisia kuituja), jotka edistävät ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Näitä terveyttä edistäviä ainesosia voidaan käyttää esimerkiksi elintarvikkeissa ja kosmetiikkateollisuudessa.

Metsäteollisuuden ohella elintarviketeollisuudessa syntyy runsaasti sivuvirtoja. Vihanneksista ja juureksista sivuvirtoihin päätyvä hävikki voi olla jopa neljännes alkuperäispainosta. Uusiksi ainesosiksi ja tuotteiksi jalostettavia sivuvirtoja löytyy myös marjateollisuudesta, vilja- ja öljykasviteollisuudesta sekä kalateollisuudesta. Saatuja ainesosia hyödynnetään muun muassa rehu-, elintarvike-, kosmetiikka ja farmasiateollisuudessa.

Miksi Luke?

Luke käyttää biomassan käsittelyssä luontoystävällisiä menetelmiä. Uutoissa käytetään esimerkiksi vettä tai hiilidioksidia, jolloin prosessissa ei synny haitallisia liuotinjätteitä tai -jäämiä.

Lukella on pitkäaikaiseen tutkimukseen perustuva tuntemus biomateriaaleista sekä niiden käsittelyyn tarkoitettu ajantasainen teknologia. Jatkuva tutkimus tuo tuoreimman tiedon alan kehityksestä käyttöösi.

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä, miten voimme auttaa sinun organisaatiotasi hyödyntämään biomassoja tehokkaasti.