Asiantuntijapalvelut Ruoka

Suomi on mukana ATP-sopimuksessa eli Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevassa sopimuksessa. Sopimus asettaa vaatimukset elintarvikekuljetusvälineiden eristyskyvylle, jäähdytykselle, lämpötilan rekisteröinnille sekä tuotteiden kuljetuslämpötiloille. ATP-kuljetuksia ovat käytännössä kaikki pakastettujen elintarvikkeiden kansainväliset maakuljetusvälineillä tehtävät kuljetukset. Myös suurin osa jäähdytettyjen elintarvikkeiden kuljetuksista kuuluu sopimuksen piiriin.

ATP-todistus on kuljetusvälineen rekisteröintimaan viranomaisen antama todistus siitä, että kuljetusväline on ATP-sopimuksen vaatimusten mukainen. Sopimusmaat tunnustavat toistensa antamat ATP-todistukset.

Suomessa ATP-todistukset antava viranomainen on Luonnonvarakeskus. Voimassa olevia suomalaisia ATP-todistuksia on noin 4800 kpl

ATP-todistus

ATP-todistuksesta käy ilmi kuljetusvälineelle annettu ATP-luokitus, esim. FRC, ja luokituksen päättymisajankohta, testit ja tarkastukset, joiden perusteella todistus on annettu, todistuksen hakija sekä kuljetusvälineen omistaja tai haltija.

Todistukseen on merkitty myös kuljetusvälineen yksilölliset tunnisteet, joiden perusteella luokitus kohdistetaan tiettyyn kuljetusvälineeseen.

Kuljetusvälineen etuyläkulmiin merkitään ATP-todistuksen mukainen ATP-luokitus ja luokituksen päättymiskuukausi ja vuosi. Uudelle kuljetusvälineelle annettu ATP-luokitus on yleensä voimassa kuusi vuotta ja se voidaan kausitarkastuksen perusteella uusia kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

ATP-todistus tai sen virallisesti oikeaksi todistettu kopio tulee olla kuljetuksen aikana mukana. Jos kuljetusvälinen vaihtaa omistajaa tai haltijaa, ATP-todistus tulee luovuttaa uudelle omistajalle. Omistajan tai haltijan vaihdos ei lähtökohtaisesti vaikuta ATP-luokituksen voimassaoloon, mutta joissain maissa viranomaiset saattavat edellyttää, että ATP-todistukseen merkitty omistaja tai haltija on sama kuin kuljetusvälineen rekisteröintitiedoissa. Hakemuksesta Luke voi antaa uuden omistajan tai haltijan nimelle kirjoitetun korvaavan ATP-todistuksen.

ATP-todistuksen hakeminen

Hae ATP-todistusta sähköpostitse: ATP-hakemukset@luke.fi.

Luke teettää alihankintana Eurofins Expert Services Oy:llä Vihdissä ATP-sopimuksen mukaisia tyyppitestejä, joiden perusteella voidaan luokitella sarjavalmisteisia kuljetusvälineitä.

ATP-kausitarkastuksia päättyvien luokitusten jatkamiseksi tekevät Ruokaviraston hyväksymät ATP-kausitarkastusasemat.

ATP-todistuksen voimassaoloaika

ATP-todistus on voimassa todistukseen merkityn kuukauden loppuun. Kuitenkin, jos kuljetusvälineen rekisteröintimaa vaihtuu, ATP-todistuksen tilalle on haettava todistus uudesta rekisteröintimaasta. Lähtömaan antama ATP-todistus on tarvittaessa voimassa korkeintaan kuusi kuukautta.

ATP-todistuksen hinta

Suomalaisen ATP-todistuksen hinta on 120 € (alv vapaa) + lähetyskulut.