Asiakasesimerkit Yleinen

Tutkimusyhteistyön ansiosta olemme saaneet paljon uutta tietoa, joka on vienyt eteenpäin rakennettujen vesien kalakantojen tilan parantamiseen liittyviä kehittämisratkaisuja.

Yhteistyökumppanit

Fortum ja maa- ja metsätalousministeriö

Tarve

Vaelluskalojen elinolojen parantaminen rakennetuissa joissa edellyttää laajaa osaamista ja ymmärrystä aihepiiristä. Kansallinen kalatiestrategia ohjaa siirtämään painopistettä kalojen istutuksista luontaisen lisääntymisen palauttamiseen.  Päämäärässä onnistuminen vaatii uutta tietoa kalojen käyttäytymisestä ja sitä edistävistä ratkaisuista rakennetuissa joissa.

Ratkaisu

Yhteistyöhankkeissa on tuotettu uutta tietoa monisyisestä tutkimusalueesta ja pystytty muun muassa yhdistämään Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden ja yritysten tietoa virtavesien ja kalojen liikkeiden mallinnuksesta. Lisäksi on voitu pohtia yhdessä seuraavia tutkimusaiheita, joita luontaisen lisääntymisen palauttaminen edellyttää.

Vaikuttavuus

Yhteistyö on auttanut lisäämään eri toimijoiden ymmärrystä kompleksisesta aihepiiristä, ja tekemään tutkimukseen pohjautuvia konkreettisia toimia, joiden avulla vaelluskalakantojen elinoloja rakennetuissa joissa on voitu parantaa.

Rahoitus

Aihepiiriin kuuluvien hankkeiden päärahoittajia ovat vesivoimayhtiöt, Energiateollisuus ry, MMM ja Luke.

Asiakaspalaute

”Meillä oli tarve saada lisää tietoa Fortumin toiminnan ympäristövaikutuksista, ja tutkimusyhteistyö oli paras tapa selvittää sitä. Kun pyrimme pienentämään toimintamme ympäristövaikutuksia, haluamme tehdä ratkaisuja, jotka toimivat mahdollisimman tehokkaasti. Se onnistuu parhaiten kun tehdyt ratkaisut pohjaavat tutkittuun tietoon.”
Jukka Muotka, Fortum

”Tutkimusyhteistyön ansiosta olemme saaneet paljon uutta tietoa, joka on vienyt eteenpäin rakennettujen vesien kalakantojen tilan parantamiseen liittyviä kehittämisratkaisuja. Tutkijat ovat toimineet aktiivisesti ja oma-aloitteisesti, mikä on merkittävästi lisännyt yhteistyömahdollisuuksia niin voimayhtiöiden kuin muidenkin sidosryhmien kanssa”
Jouni Tammi, MMM

Luken palaute

”Vaelluskalakantojen elvyttämisellä ja palauttamisella on ollut kova yhteiskunnallinen kysyntä, mutta julkista rahoitusta on ollut saatavilla niukasti. Yhteistyöhankkeiden avulla olemme päässeet lähemmäs isoa tavoitetta ja kestäviä ratkaisuja kantojen palauttamiseksi.”
Aki Mäki-Petäys, Luonnonvarakeskus