Asiakasesimerkit Riista

Uusi riistakolmiot.fi-järjestelmä on mullistanut tavan tuottaa ja käsitellä tietoa riistakannoista.

Asiakas

Riistalaskentoja tekevät metsästäjät ja luontoharrastajat sekä metsästysajoista ja -määristä päättävät riistahallinnon toimijat kuten maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus ja Metsähallitus.

Tarve

Pienriistan kuten metsäkanalintujen tilasta tarvitaan nopeasti uusin, luotettava ja kattava tieto, jonka perusteella voidaan päättää metsästysajoista ja metsästyksen sallimisesta. Riistalaskentojen tulokset on aiemmin kirjattu paperilomakkeille ja tallennettu sen jälkeen sähköiseen muotoon. Tämän vuoksi tulokset eivät ole olleet käytettävissä riittävän nopeasti. Laskentojen etenemisen seuranta on ollut vaikeaa, myöskään laskijoilla ei ole ollut toimivaa tapaa seurata oman laskenta-alueen tietoja. Tietoja ei ole ollut julkisesti saatavilla tai sitä ei ole tarjottu asiakkaan kannalta helpossa muodossa.

Ratkaisu

Riistalaskentoja tekevät vapaaehtoiset tallentavat laskentojen tulokset suoraan riistakolmiot.fi-palveluun. Metsästysajoista päättävillä on järjestelmän kautta saman tien käytettävissä uusin luotettava tieto riistakantojen tilasta. Lisäksi laskijat pystyvät palvelussa seuraamaan oman riistakolmionsa laskentahistoriaa. Julkisessa verkkopalvelussa kuka tahansa pystyy tarkastelemaan riistakantojen kehitystä lähes 30 vuoden ajalta ja muokkaamaan tiedoista itselleen haluamansalaisia raportteja.

Vaikuttavuus

Tieto pienriistakantojen tilasta ja kantojen kehittymisestä on riistakolmiot.fi-verkkosivuston ansiosta kaikkien saatavilla.

Rahoitus

EU Life+ -ohjelma ja Luonnonvarakeskus (ent. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos)

Asiakaspalaute

– Uusi riistakolmiot.fi-järjestelmä on mullistanut tavan tuottaa ja käsitellä tietoa riistakannoista. Ilman palvelua saatavilla ei olisi näin nopeasti tietoa riistakantojen tilasta kuluvan vuoden ajalta. Koska palvelu on rakennettu yhdessä käyttäjien kanssa, on palvelu helppokäyttöinen ja vastaa moniin tarpeisiin.
riistapäällikkö Olli Kursula, Suomen riistakeskus

Luken palaute

– Käyttäjiltä saatu palaute ja toiveet matkan varrella ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä. Se on auttanut hahmottamaan, miten käyttäjät haluavat palvelun toimivan. Palvelu avaa myös tutkijoille uusia mahdollisuuksia. Paikkatiedon avulla voidaan seurata entistä paremmin esimerkiksi ympäristömuutosten vaikutuksia eläinkantoihin.
suunnittelija Katja Ikonen, Luonnonvarakeskus

Yläreunan kuva: Kari Karhula