Asiakasesimerkit Ilmasto, Maatalous, Metsä, Ympäristö

”Hallitusta myöten toivotaan tieteen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi. Tässä on nyt sitä parhaimmillaan.”

Asiakas

Qvidja Kraft on puu- ja biokaasuyritys, joka tuottaa uusiutuvan energian ratkaisuja sekä tilatasolla että teollisessa mittakaavassa. Luke möi kehittämänsä biometaanireaktorin haussa olevat patentit Qvidja Kraftille.

Tarve

Biopolttoaineen käyttö vähentää tarvetta käyttää fossiilisia polttoaineita. Hiilineutraalia polttoainekiertoa tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ratkaisu

Biometaanireaktori, jonka avulla voidaan sekä tuottaa polttoainetta että varastoida aurinko- ja tuulienergiaa sekä vesivoimaa. Reaktorilla voidaan myös jalostaa puuraaka-ainetta erittäin puhtaaksi metaaniksi, joka on paineistuksen jälkeen valmista käytettäväksi liikennepolttoaineena. Menetelmän avulla voidaan myös sitoa teollisuuslaitosten hiilidioksidipäästöjä metaanintuotantoon. Reaktorin ensiversiossa käytettiin suosta peräisin olevia mikrobeja.

Vaikuttavuus

Menetelmä sekä varastoi uusiutuvaa energiaa että tuottaa biometaania hyvällä hyötysuhteella. Uudella menetelmällä voidaan edistää hiilineutraalin yhteiskunnan syntymistä. Se myös tukee EU:n yleistä päämäärää eli vähentää energian tuontiriippuvuutta

Asiakaspalaute

”Hallitusta myöten toivotaan tieteen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi. Tässä on nyt sitä parhaimmillaan.”
Ilkka Herlin, Qvidja Kraftin hallituksen puheenjohtaja

Luken palaute

”Tutkimuksen vaikuttavuus tulee siitä, että tutkimuksen tulokset tuotteistuvat ja siirtyvät yrityksiin. Lukelle on tärkeää, että tutkimuksemme luo edellytyksiä uudelle biotalouden liiketoiminnalle. ”
Mari Walls, Luken pääjohtaja

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke