Asiakasesimerkit Maatalous, Ruoka

Paras raaka-aineosaaminen on Lukella. Yhdessä pystymme korostamaan suomalaisen kauran erityisominaisuuksia verrattuna ulkomaisiin kauroihin.

Asiakas

Pirkanmaan ja Satakunnan alueen (Sastamalan) viljelijät sekä Polar Glucan Oy, joka on erikoistunut kauran prosessointiin ja tuottamiseen.

Tarve

Suomalaista kauraa viedään ulkomaille raakakaurana. Kauran voisi jalostaa jo Suomessa moninkertaisesti arvokkaammiksi rikasteiksi ja lopputuotteiksi. Tämä toisi työtä ja tuloja kaikille kauraketjun toimijoille. Kauran jäljitettävyys ja laadun hallinta ovat merkittäviä kilpailutekijöitä, kun toimitaan kansainvälisten yritysten kanssa.

Ratkaisu

Sastamalaan on perustettu noin 50 viljelijän viljelijärengas, joka keskittyy beetaglukaania sisältävän kauran viljelyyn. Kenttälaboratorion avulla viljelijä saa heti tiedon viljan laadusta ja pystyy todentamaan ostajalle, mitä on myymässä. Näin jatkojalostaja saa haluamansalaista kauraa ja viljelijä suoraa taloudellista hyötyä, kun voidaan virtaviivaistaa toiminta ja säästää esimerkiksi viljan kuivaus- ja kuljetuskustannuksissa.

Sastamalasta viljeltävästä kaurasta valmistetaan niin sanottua kolloidista kaurajauhoa, jolla on ihoa hoitavia ominaisuuksia. Polar Glucan Oy:n ansiosta kolloidisen kaurajauhon käyttö on jo edennyt kansainvälisille markkinoille valmiiksi kosmetiikkatuotteiksi asti. Kolloidiselle kaurajauholle etsitään jatkuvasti uusia käyttökohteita juoma-, leipomo- ja lihateollisuudesta.

Vaikuttavuus

Yhteistyö on mahdollistanut suomalaisen kauran ominaisuuksien hyödyntämisen kansainvälisillä markkinoilla.

Rahoitus

Joutsenten reitti ry, Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Polar Glucan Oy

Asiakaspalaute

– Tutkijoiden ja viljelijöiden kanssakäyminen on ollut suoraa ja välitöntä. Ideoita on päästy testaamaan käytännössä jo aikaisessa vaiheessa. Tällainen yhteys takaa asioiden eteenpäin menemisen.
viljelijä Markku Välimäki

– Luke tuntee kauralajikkeiden ominaisuudet ja pystyy todentamaan niiden laadun ja puhtauden. Paras raaka-aineosaaminen on Lukella. Yhdessä kykenemme korostamaan suomalaisen kauran erityisominaisuuksia verrattuna ulkomaisiin kauroihin. Luken uskottavuus ja maine tekevät yhteistyöstä houkuttelevan yrityksille.
toimitusjohtaja Ilkka Lehtomäki, Polar Glucan Oy

Luken palaute

– Tiivis yhteistyö ja aito vuorovaikutus viljaketjun eri toimijoiden kanssa ovat kaiken a ja o. Asiakastarpeet selviävät parhaiten, kun istutaan saman pöydän ääreen, kuunnellaan huolella, mitä asiakkaillamme on sanottavaa ja mitkä ovat heidän tavoitteensa sekä unelmansa.”
laboratoriopäällikkö Veli Hietaniemi, Luonnonvarakeskus

Yläreunan kuva: Markku Vuorikari/ Maaseudun tulevaisuus