Asiakasesimerkit Ilmasto, Ruoka, Ympäristö

Kansalaisten kiinnostus omien kulutusvalintojensa vastuullisuudesta on viime vuosina noussut aivan uudelle tasolle. Ihmiset haluavat olla perillä ostamiensa ruoka-aineiden terveellisyydestä, alkuperästä, tuotantotavasta ja myös hiilijalanjäljestä. Tällainen tieto pitää saada kuluttajien elämään vaivattomasti, ilman suuria ponnisteluja. Siksi Luke ja SOK kehittivät yhdessä hiilijalanjälkilaskurin S-mobiilin Omat ostot -palveluun, jota kuluttajat muutenkin käyttävät arjessaan.

SOK alkoi tutkia tuotteidensa hiilijalanjäljen selvittämistä ja kommunikointia jo noin kaksi vuotta sitten, ennen kuin ilmastokeskustelu nousi yhdeksi keskeisimmistä uutisaiheista.

”Lähdimme liikkeelle hyvin pienestä. Pidimme muutamia työpajoja, joissa pohdimme parhaiten soveltuvaa lähestymistapaa. Päädyimme luokittelemaan elintarvikkeita eri tuoteryhmiin ja sitten integroimaan tämän tiedon Omat ostot -palveluun,” kertoo Luken erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri.

”On ollut ilo huomata, että työmme aikana kuluttajien tarve tällaiselle tiedolle on kasvanut. Olemme olleet oikeaan aikaan liikkeellä”, jatkaa SOK:n vastuullisuuspäällikkö Senja Forsman.

Forsman kuvailee palvelua nykyisellään ”versioksi 0.1”. Se toimii ja auttaa jo kuluttajaa riittävällä tasolla vertailemaan eri tuoteryhmien välisiä ilmastovaikutuksia. Silti on vielä paljon tehtävää esimerkiksi datan ja tuoteryhmien tarkentamisessa. Myös tuotteiden kotimaisuusasteen arviointia on suunniteltu tuotavaksi palveluun.

On ollut ilo huomata, että työmme aikana kuluttajien tarve tällaiselle tiedolle on kasvanut. Olemme olleet oikeaan aikaan liikkeellä.

Yksinkertaisen palvelun taustalla paljon tieteellistä työtä

Kuluttaja arvioi kaupassa leivän laatua
Kuluttajille on yhä tärkeämpää tietää ostamiensa tuotteiden hiilijalanjäljet.

Kuluttajalle hiilijalanjälkilaskuri näkyy siis yhtenä ominaisuutena S-mobiilin Omat ostot -palvelussa. Sen taustalla on kuitenkin merkittävä määrä tieteellistä työtä, laskentaa ja Luken systemaattisesti tuottamaa ja keräämää dataa. Näiden pohjalta on pystytty luomaan tuoteryhmäkohtaiset arvot, joita tulevaisuudessa pyritään tarkentamaan. ”Vaikka toistaiseksi arviot ovat karkealla tasolla, niiden taustalla on huomattavasti tutkimustyötä. Pyrimme tuottamaan projektista myös tieteellisiä julkaisuja”, kertoo projektin vastuullinen johtaja, Luken tutkija Hanna Hartikainen.

Hiilijalanjälkilaskuri lanseerattiin Omat ostot -palvelussa 20.9.2019. Nyt ensimmäisen noin puolen vuoden aikana saadut käyttäjäpalautteet ovat olleet erittäin positiivisia ja rohkaisseet jatkamaan kehitystyötä. Myös kansainväliset vähittäistavaroiden kauppaketjut ovat ottaneet S-ryhmään yhteyttä ja kyselleet palvelun toteutuksesta.