Asiakasesimerkit Ympäristö

Kainuunmeren Työterveys Oy tutki Luken avustuksella ryhmämuotoisen luontointervention vaikutuksia stressinhallintaan ja palautumiseen. Tulokset olivat myönteisiä, ja niiden pohjalta on syntynyt uusia työterveyden työkaluja.

Luonnossa liikkumisen tiedetään olevan hyväksi ihmiselle. Tämä jaettu näkemys pohjautuu kuitenkin tyypillisesti arkikokemukseen, ei niinkään tieteelliseen tutkimukseen. Vuonna 2018 Kainuunmeren Työterveys päätti hakea uskomukselle tieteellistä tukea. Se aloitti yhteistyön Luken kanssa ja tutki aihetta reilun puolen vuoden ajan tiiviissä yhdentoista hengen pilottiryhmässä.

Pilottihankkeen taustalla oli Luken yhteistyökumppaneineen järjestämä koulutus, johon osallistui kolme Kainuunmeren Työterveyden fysioterapeuttia ja yksi psykologi.

”Koulutus sai meidät miettimään, miten voisimme paremmin hyödyntää luonnon vaikutuksia työterveydessä. Perustimme pilottiryhmän, jonka varustimme erilaisilla mittareilla stressin ja palautumisen tutkimiseksi”, kertoo Lenita Perhovaara, yksi projektiin osallistuneista fysioterapeuteista.

Opimme uusia menetelmiä työuupumuksen ja stressin hoitoon.

Monimenetelmäinen tutkimushanke

Kainuunmeren Työterveyden ja Luken ammattilaiset laativat yhdessä tutkimussuunnitelman. Vaikutuksia mitattiin useilla eri menetelmillä.

”Sykevälivaihtelua tutkimme First Beatin teknologialla. Lisäksi mittasimme syljestä kortisolia ja alfa-amylaasia, jotka kertovat stressistä. Täydensimme havaintojamme myös kahdella kyselyllä”, listaa menetelmistä vastannut Luken tutkija Maija Lipponen.

”Sykevälivaihtelua seuraamalla pystyimme havaitsemaan, tapahtuuko palautumista luonnossa liikkumisen aikana. Kortisolimittausten ansiosta pystyimme vertailemaan erilaisten päivien stressitasoa. Alfa-amylaasi kertoi yksilöiden välisistä eroista. Kyselyt olivat työterveydessä muutenkin hyödynnettyjä standardoituja kyselyitä: BBI-15 työuupumuskysely ja Helsingin työterveyden kipukysely”, Lipponen jatkaa.

Tulokset lupaavia

Hanke tuotti uusia työkaluja työterveyden ammattilaisille. Eräs keskeinen havainto oli, että luonnossa liikkumista voi ja kannattaa liittää arkiseen toimintaan. Aina ei tarvitse mennä kansallispuistoon hakemaan luontokokemuksia, vaan esimerkiksi työmatkan voi yrittää toteuttaa luontoympäristöjä tietoisesti hyödyntäen. Työmatka ehkä pitenee hieman, mutta hyvinvoinnin kannalta se tuo hyötyä.

Tutkimushanke sai Perhovaaran mukaan hyvää palautetta myös pilottiin osallistuneilta.

”Osallistujat arvioivat pilottia asteikolla ykkösestä kymmeneen ja saimme keskiarvoksi yli yhdeksän. Kaiken kaikkiaan projekti oli oikein onnistunut ja saavutimme sille asetetut tavoitteet. Kainuunmeren Työterveyden johto ja henkilökunta oppivat uusia menetelmiä työuupumuksen ja stressin hoitoon. Osaamme nyt aiempaa paremmin hyödyntää luontoa hyvinvoinnin lähteenä ja myös perustella sen merkitystä asiakkaalle.”

Kolme pyöräilijää metsässä
Pieni poikkeama metsäpoluille voi tehdä työmatkapyöräilystä entistä terveellisempää. Kuva: Erkki Oksanen