Asiakasesimerkit Metsä

Tarvitsimme luotettavan, ulkopuolisen selvityksen raaka-aineen riittävyydestä, kestävyydestä ja hinnasta. Luonnonvarakeskus on Suomessa ainoa toimija, jolla on kaikki tarvittava tieto sekä kansainvälisillä markkinoilla tarvittava uskottavuus.

Asiakas

Kokkolanseudun Kehitys Oy on Kokkolan kaupungin omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. KOSEK:n päätehtäviä ovat elinkeinoneuvonta, seudun kehittämistoiminta ja seudun markkinointi.

Tarve

Kokkolanseudun Kehitys Oy kehittää jatkuvasti Kokkolan alueelle uutta, työpaikkoja luovaa liiketoimintaa. Seudulla on vahvaa kemianalan osaamista, minkä vuoksi biotalous on luonteva kehittämissuunta. Tässä projektissa Kokkolanseudun Kehitys Oy halusi selvittää, onko keskisen Suomen alueelta mahdollista korjata kestävällä tavalla suunnitellun biojalostamon vuosittain tarvitsemat 500 000 tonnia harvennuspuuta.

Ratkaisu

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti tutkimushankkeessa, paljonko harvennuspuuta voidaan kestävästi korjata sekä arvioi kilpailun vaikutusta puun saatavuuteen. Samalla arvioitiin raaka-aineen hankintakustannusten kehitystä seuraavan 10–20 vuoden aikana.

Vaikuttavuus

Toteutuessaan biojalostamon työllistävä vaikutus olisi ylimaakunnallinen, sillä puun korjuu loisi työpaikkoja koko hankinta-alueelle. Biojalostamon tuottaman teollisen sokerin markkina-alue on Keski-Euroopassa, joten tätä kautta vaikuttavuus laajenee maanosatasolle.

Rahoitus

Kokkolanseudun Kehitys Oy tilasi tutkimuksen suoraan Lukelta palveluna.

Asiakaspalaute

”Tarvitsimme luotettavan, ulkopuolisen selvityksen raaka-aineen riittävyydestä, kestävyydestä ja hinnasta. Luonnonvarakeskus on Suomessa ainoa toimija, jolla on kaikki tarvittava tieto sekä kansainvälisillä markkinoilla tarvittava uskottavuus. Tilaajalle projekti oli helppo. Suosittelisin Luonnonvarakeskusta koska tahansa vastaaviin projekteihin.”
Stefan Jungell, projektipäällikkö, Kokkolanseudun Kehitys Oy

Luken palaute

”Kokonaisuudessaan projekti meni läpi sujuvasti. Homma käynnistyi asiakkaan yhteydenotolla viime keväänä, minkä jälkeen aloituspalaverissa sovittiin työn sisällöstä. Syksyn aikana toimitimme väliraportin ja loppuraportin.”
Perttu Anttila, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus