Asiakasesimerkit Ilmasto, Maatalous, Ruoka, Ympäristö

Juustoportti etenee kohti hiilineutraaliutta kolmella keskeisellä toimella: Ensinnäkin se vähentää päästöjä toimitusketjunsa eri vaiheissa. Toisena toimenpiteenä on jäljelle jäävien kasvihuonepäästöjen mittaaminen. Kolmas menetelmä on hyvittäminen. Lukella on keskeinen rooli mittausvaiheen laskelmien tuottamisessa Juustoportille.

Kuten tuotteita yleensä, myöskään maitoa ja maitotuotteita ei kerta kaikkiaan voi valmistaa ilman, että syntyy kasvihuonekaasupäästöjä. Niitä syntyy tuotantoketjussa, varsinkin alkutuotannossa, ja ketjun vaiheiden tarvitsemassa energiantuotannossa.

Päästöjen mittaaminen on avain järkeviin vähentämistoimenpiteisiin. Juustoportti tekee yhteistyötä Luken kanssa selvittääkseen eri tuotteidensa toimitusketjujen hiilijalanjäljet tieteelliseen tietoon ja osaamiseen pohjautuen.

Vapaan lehmän maitotuotteet vastaavat kuluttajien tarpeeseen

”Halusimme tarjota kuluttajille helpon tavan löytää hiilineutraali tuote maitohyllyllä”, kertoo Juustoportin johtaja Niklas Keski-Kasari.

”Päädyimme kehittämään Vapaan lehmän maitotuotteet -kategorian, joka vastaa tähän haasteeseen. Niiden tuottamisen hiilijalanjälki on pienennetty minimiin, ja jäljelle jäävän osuuden hyvitämme rahoittamalla erilaisia projekteja kehittyvissä maissa. Toistaiseksi olemme esimerkiksi istuttaneet metsää Etiopiaan osana Gold Standard -sertifioituja projekteja.”

Halusimme tarjota kuluttajille helpon tavan löytää hiilineutraali tuote maitohyllyllä.

Juustoportin projekti Luken kanssa alkoi syksyllä 2018. Yhtiön sisäistä mietintätyötä aiheen parissa oli tehty jo pari vuotta sitä ennen. Kuluttajilla alkoi olla kasvava huoli ilmastosta ja tarve tietää, miten he itse voisivat omilla valinnoillaan vaikuttaa asiaan positiivisesti. Projekti on edennyt nopeasti, ja toukokuusta 2019 alkaen kaikki Vapaan lehmän maitotuotteet on kompensoitu hiilineutraaleiksi.

Maidon hiilijalanjäljen laskeminen on monimutkaista

Suuritöisin tehtävä oli maidon toimitusketjun mukaisen hiilijalanjäljen selvittäminen. Tässä Luken osaaminen ja tieteellinen perusta ovat olleet avainasemassa. Laskennassa huomioidaan esimerkiksi hiilidioksidin, metaanin, typpioksiduulin ja muiden kasvihuonekaasujen määrät tuotteen koko tuotantoketjussa eli elinkaaressa, maitotilan panostuotannosta aina lopputuotteiksi asti. Tämän pohjatyön jälkeen oli helpompaa laskea arvot esimerkiksi smetanalle tai kermaviilille. Laskennan luotettavuus ja myös päivitettävyys ovat olleet keskeistä läpi projektin.

Lehmiä laitumella.
Luke laski Juustoportin Vapaan lehmän maitotuotteiden hiilijalanjäljen. Kuvan lehmät eivät liity tapaukseen. Kuva: Janne Lehtinen.

”Suomessa puhutaan elintarvikkeiden hiilijalanjäljistä paljon, mutta edelleen tehdään melko vähän toimitusketjuihin pohjautuvaa systemaattista laskentaa PEF:n (Product Environmental Footprint) vaatimusten mukaisesti. Tässä hankkeessa yli puolet maitotilojen tuotannosta oli tiedonkeruun piirissä, jotta PEF-vaatimukset voitiin täyttää soveltuvin osin. Tieteellisiin malleihin ja primääritietoihin pohjautuva tiedepohjainen laskenta on juuri meidän osaamistamme”, toteaa Luken erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri.

”Tiedostimme, että vaikka tutkimusaihe on monimutkainen, asiakkaan toivoma tahti on kova. Pysyimme silti aikataulussa.”

Juustoportin työ hiilijalanjälkensä pienentämiseksi jatkuu edelleen. Se kiinnittää huomiota esimerkiksi viljelyyn, pakkausratkaisuihin, logistiikkaketjuihin ja maitotilojensa energiavalintoihin.

”Olemme nyt saavuttaneet merkittävän virstanpylvään Vapaan lehmän maitotuotteilla, mutta jatkamme edelleen toimintamme kehittämistä”, summaa Keski-Kasari.