Asiakasesimerkit Metsä

Luken osaaminen ja bioenergiatuntemus oli meille erittäin tärkeää projektin aikana.

 

Asiakas

Kesla Oyj on suomalainen metsäteknologian moniosaaja. Kesla valmistaa koneita puunkorjuun koko tuotantoketjuun – kannolta tehtaalle. Kesla-tuotteita ovat hakkurit, metsäkonenosturit, harvesterikourat, traktorin metsävarusteet, kahmarit sekä auto- ja teollisuusnosturit. Keslan päätoimipaikka on Joensuussa, työntekijöitä on 300. Pörssiyhtiön liikevaihto oli yli 45 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Tarve

Energia- ja ilmastostrategia tähtää ilmaston lämpenemisen ja ympäristön saastumisen hillitsemiseen. Tämä vaikuttaa myös konevalmistajien päätöksentekoon uusien tuotteiden suunnittelussa. Nykyiset bioenergiaa metsistä hakettavat tai murskaavat koneet tuottavat työskennellessään ilmastoon huomattavan määrän päästöjä. Tarvitaan uutta konekantaa, josta aiheutuu ympäristöön mahdollisimman vähän haitallisia päästöjä.

Ratkaisu

Luke auttoi tutkimuksessa selvittämään hybridihakkurin tuottavuuden, polttoaineen kulutuksen sekä tuotetun hakkeen laadun haketettaessa eri raaka-aineita. Tuloksia verrattiin perinteisillä hakkureilla saatuihin arvoihin vastaavissa olosuhteissa.

Keslan hybridihakkuri tuottaa huomattavasti vähemmän fossiilisten polttoaineiden palamisesta johtuvia, ympäristöä ja ilmastoa rasittavia päästöjä.  Vähentyneet öljynvaihtomäärät, eri kemikaalien käytön tarve ja mekaanisten osien pienempi määrä koneen elinkaaren aikana vähentävät ympäristön kuormitusta. Hybriditeknologian ansiosta polttomoottorin kokoa voidaan pienentää lähes puolella entisestään.

Vaikuttavuus

Kun hybriditeknologia yleistyy työkoneissa, päästöt vähenevät ja vaikutus ilmasto-ongelmiin on huomattava jopa globaalisti.  

Rahoitus

EU-rahoitteinen Infres-projekti sekä ”Toimitusvarmat ja tehokkaat puubiomassan hankintaketjut metsästä loppukäyttäjälle” -projekti.

 Asiakaspalaute

– Valitsimme yhdeksi yhteistyökumppaniksemme Luonnonvarakeskuksen (Luke), koska kyseessä oli aivan uudenlaisen hybriditeknologian soveltaminen hakettamiseen. Tuloksien vertaaminen nykyisin käytössä oleviin hakkureihin olisi ollut erittäin hankalaa, joten halusimme mukaan puolueettoman tahon tekemään mittauksia ja tuomaan projektiin tutkimuksellista osaamista. Luken osaaminen ja bioenergiatuntemus oli meille erittäin tärkeää projektin aikana.
Tuotekehityspäällikkö Kari Kokko, Kesla Oyj

Luken palaute

– Pystyimme yhteistyössä toteuttamaan kattavan läpileikkauksen olemassa olevasta hakkuriteknologiasta. Tuottavuus- ja kustannustietojen ohella kokosimme monipuolisen aineiston hakkeen laadusta ja puun varastointiajan vaikutuksista raaka-aineen ominaisuuksiin. Tuloksia voidaan kone- ja laiteteknologian ohella hyödyntää myös esimerkiksi nestemäisten biopolttoaineiden kehitystyössä.
Tutkija Juha Laitila, Luke

Yläreunan kuva: Petri Kaksonen, Kesla.