Asiakasesimerkit Kala, Ruoka, Ympäristö

Yhteinen ymmärrys toimialasta, sen tarpeista ja pullonkauloista tekee yhteistyöstä hedelmällistä ja luo pohjan uusille innovaatioille.

Asiakas

Raisioagro Oy, kotimainen rehuvalmistaja ja ruokintaratkaisujen osaaja

Tarve

Kun maailman kalavarat vähenevät, kasviperäisten raaka-aineiden käyttö kalarehujen raaka-aineena lisääntyy. Kasviperäisissä raaka-aineissa fosfori on kuitenkin huonosti kalalle sulavassa muodossa. Fosfori kulkeutuu tällöin kalan ruoansulatuskanavan läpi ja vapautuu ympäröivään veteen. Fosforin sulavuuden parantaminen edistäisi raaka-aineiden monipuolista hyödyntämistä ja vähentäisi kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia.

Ratkaisu

Rehuun lisätään fytaasientsyymiä, joka parantaa kasviperäisissä raaka-aineissa olevan fosforin sulavuutta. Fytaasirehua on aikaisemmin käytetty muussa eläintuotannossa. Lukessa fytaasientsyymin toimivuus todennettiin kalakokeissa.

Vaikuttavuus

Kalankasvatuksen fosforikuormitusta vesistöihin pystytään vähentämään lisäämällä rehuun fosforin sulavuutta lisäävää fytaasientsyymiä. Koska fosforikuormitus pienenee merkittävästi, samalla ympäristöluvalla voidaan kasvattaa enemmän kalaa. Entsyymin käyttö laajentaa lisäksi rehuraaka-aineiden käyttömahdollisuuksia: Kasviperäisten raaka-aineiden osuutta voidaan lisätä ja hupenevien meriperäisten raaka-aineiden osuutta vähentää. Kotimaiset kalarehut ovat sisältäneet entsyymiä vuodesta 2009, mikä on merkittävä kilpailuetu Suomessa ulkomaisiin rehuvalmistajiin verrattuna.

Rahoitus

Tilaustutkimus

Asiakaspalaute

– Hankkeessa hyödynnettiin Luken erityisosaamista vesiviljelyssä ja kalan ravitsemuksessa. Yhteinen ymmärrys toimialasta, sen tarpeista ja pullonkauloista tekee yhteistyöstä hedelmällistä ja luo pohjan uusille innovaatioille.
Kehityspäällikkö, Knut-Olof Lerche, Raisioagro Oy

Luken palaute

– On palkitsevaa tehdä työtä, jolla tuotetaan uusia ratkaisuja. Tässä tapauksessa ratkaisu oli yrityskumppanin markkinoille tuoma uusi entsyymiä sisältävä rehu, joka alkoi heti myydä hyvin. Tuotteesta hyötyivät niin ympäristö, kalankasvattajat kuin rehunvalmistajakin. Fytaasientsyymin kehittämisessä teimme yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden Rochen ja DSM:n kanssa jo vuodesta 2000 lähtien. Pääsimme näkemään koko sen kehityspolun, joka tarvitaan rehuparanteen kehittämiseksi ja sen hyväksytyksi tulemiseksi Euroopan viranomaisten taholta ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön.
Erikoistutkija Jouni Vielma, Luke

Yläreunan kuva: Markus Kankainen