Asiakasesimerkit Metsä

Lukelaiset antoivat hyvän kokonaiskuvan puupolttoaineen potentiaalista, hoito-/korjuuketjusta ja markkinatilanteesta.

Asiakas

Helen Oy (entinen Helsingin Energia Oy) on yksi Suomen suurimmista sähköä, lämpöä ja uusia energiaratkaisuja tarjoavista yrityksistä, joka myy sähköä noin 400 000 asiakkaalle Suomessa ja jonka kaukolämmöllä lämmitetään yli 90 prosenttia Helsingistä.

Tarve

Helen on aloittanut puupelletin polton Salmisaaren sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoksella vuonna 2015 ja lisää lähivuosina biomassan käyttöä energiantuotannossaan tuntuvasti. Biomassa on polttoaineena yritykselle uusi ja ymmärrystä puun käytöstä, riittävyydestä ja arvoketjun toimivuudesta tarvitaan läpi organisaation.

Ratkaisu

Luke järjesti päivän bioenergiakoulutuksen Helenin Kampin tiloissa. Kolme pitkänlinjan metsä- ja bioenergia-asiantuntijaa, Jari Hynynen, Timo Karjalainen ja Lauri Sikanen perehdyttivät Helenin väkeä aiheeseen esitelmillä ja keskusteluilla.

Vaikuttavuus

Helen oli aiemmin tehnyt yhteistyötä Luken tutkijoiden kanssa yhteisissä projekteissa. Syntyi ajatus jakaa Luken tietotaitoa laajemminkin heleniläisten parissa koulutuksen merkeissä. Suunnittelimme yhdessä kattavan, mutta napakan koulutuspäivän.

Rahoitus

Koulutus oli kokonaisuudessaan Helen Oy:n rahoittama.

Asiakaspalaute

– Lukelaiset antoivat hyvän kokonaiskuvan puupolttoaineen potentiaalista, hoito-/korjuuketjusta ja markkinatilanteesta. Myös ajankohtaisia asioita, kuten mahdollisen kestävyyskriteeristön vaikutusta puun käyttöön, käytiin läpi. Yhteistyö jatkuu yhteisten projektien ja tilaustöiden puitteissa.
Vanhempi asiantuntija Tea Erätuuli, Helen Oy.

Luken palaute

– Koulutus onnistui suunnitellusti ja yleisö oli erittäin vastaanottavaista ja keskustelevaa. Kouluttajat olivat hyvin motivoituneita ja tyytyväisiä, sillä koulutukselle oli selkeä ja perusteltu tarve ja uuden osaamisen ja ymmärryksen syntymisen pystyi aistimaan tilaisuuden edetessä.
Vanhempi tutkija Lauri Sikanen, Luke.