Asiakasesimerkit Maatalous, Ruoka, Ympäristö

Bayerilla ja Lukella on pitkä yhteinen historia kasvinsuojeluaineiden testaamisessa. Vuosien saatossa yhteistyöstä on tullut entistä sujuvampaa. Biologiset tuotteet ovat tällä hetkellä merkittävä trendi kasvinsuojelussa. Biologiaan perustuvat tuotteet tulee testata käyttöä vastaavissa olosuhteissa ja Luke tarjoaa Bayerille tärkeää kokonaispalvelua. Tuloksena Bayer saa kokonaiskuvan tuotteiden käyttäytymisestä suomalaisessa ilmastossa ja viljelyolosuhteissa.

Luke ja Bayer ovat olleet tiiviissä yhteistyössä jo paljon ennen Luken perustamista. Tutkija Pentti Ruuttunen Lukesta on testannut kasvinsuojeluaineita 1990-luvulta lähtien: ”Aiemmin testaaminen oli paljon vaivalloisempaa kuin nykyään. Asiakasyritykset eivät olleet suoraan yhteydessä tutkimuslaitoksiin, vaan välissä oli viranomaistahoja. Noin vuodesta 2000 lähtien asiat ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Nykyään voimme keskustella asiakkaiden kanssa suoraan sekä yhdessä suunnitella ja toteuttaa räätälöityjä kenttäkokeita. Kenttäkokeissa sekä tuotteiden ominaisuudet että suomalaiset viljelyolosuhteet otetaan huomioon.”

Tuotteiden testaaminen on työlästä mutta välttämätöntä

Testien ja kokeiden järjestäminen vaatii paljon työtä. Klaus Heltbech, agronomisten ratkaisujen päällikkö Bayerilta, kuvaa tyypillistä kenttäkoetta: ”Pellolla vierailu kerran tai kahdesti ei riitä. Siellä pitää käydä kasvukauden aikana useita kertoja, käännellä lukemattomia lehtiä ja laskea suuria määriä rikkakasveja. Ylipäätään biologisia vaikutuksia pitää havainnoida tarkasti. Yhdessä kokeessa voi olla yli 60 koeruutua ja joskus kokeet kestävät kaksikin kasvukautta. Laskimme, että viimeisen viiden vuoden aikana olemme toteuttaneet noin 160 koetta Luken kanssa, mikä tarkoittaa yhteensä arviolta noin 7500 koeruutua.”

Heltbech jatkaa: ”EU-säännöksiä on noudatettava ja Euroopan Unioni on todennäköisesti tiukin alue maailmassa, mitä sääntelyyn tulee. Samaan aikaan Eurooppa on myös hyvin monimuotoinen maanosa, jossa on useita erilaisia kasvuvyöhykkeitä. Suomalaiset olosuhteet eroavat saksalaisista tai espanjalaisista. Siksi tarvitsemme paikallisia toimijoita. Luke on meille hyvin olennainen partneri tässä mielessä.”

Biologiset kasvinsuojeluaineet korvaamassa kemikaalisia tuotteita

Yksi keskeinen trendi, joka tällä hetkellä muokkaa kasvinsuojelun maailmaa, on biologisten tuotteiden nousu. Perinteisesti tällaisilla aineilla on ollut vain pieni rooli, mutta mitä ilmeisimmin tämä tulee muuttumaan. Kehityssuunta on, että kasvinsuojeluaineen dokumentaation pitää olla entistä täydellisempi, jotta tuotteella on mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi. Tämän lisäksi EU:lla on vahva pyrkimys vähentää perinteisiä torjunta-aineita ruuantuotannossa. Koko ajan yleistyvällä luomuviljelyllä on myös merkitystä. Toisin kuin kemialliset valmisteet, useat biologiset valmisteet hyväksytään luomuviljelyyn.

Bayerilla on Scout-niminen järjestelmä datan keräämiseen ja tallentamiseen. Scout myös tarjoaa Lukelle rajapinnan yhteistyöhön. ”Yhtenäinen raportointijärjestelmä on paitsi tehostanut yhteistyötämme, myös parantanut tulosten laatua”, summaa Ruuttunen.

”Ei ole helppoa korvata kemikaaleja maataloudessa, koska ne lähtökohtaisesti toimivat hyvin ja mahdollistavat paljon. Tämän takia biologisten kasvinsuojeluaineiden tutkiminen ja ratkaisujen jatkuva kehittäminen on tärkeää. Ja kuten sanottua, biologia eroaa ilmastosta toiseen siirryttäessä. Luken tietämys suomalaisista olosuhteista tarjoaa meille korvaamattomia näkemyksiä”, kertoo Heltbech.