Artikkelit Maatalous, Ympäristö

Viljelijät saavat jatkossa tietoa kasvintuhoojista reaaliajassa ja paikkatietoon sidottuna, kun Luonnonvarakeskus julkaisee uuden LukeKaskas-mobiilisovelluksen.

Vastaavaa viljelijöiden havaintoihin  ja ilmoituksiin perustuvaa kasvintuhoojasovellusta ei ole ollut Suomessa aikaisemmin käytössä.

Sovelluksessa viljelijä voi tehdä havainnon omalla älypuhelimellaan niin, että havaintotieto liitetään automaattisesti havaintolohkoon. Viljelijä saa sovelluksen tietokorteista apua tuhohyönteisen tunnistamiseen, ja LukeKaskasiin voi lisätä myös valokuvan havainnostaan.

Tuhoojahavainto tallentuu tietokantaan ja karttapohjaan, jolloin se on myös muiden käyttäjien ja tutkimuksen hyödynnettävissä. Sovelluksen toimivuus perustuu laajaan käyttäjäjoukkoon.

”Mitä aktiivisempi itse on, sitä enemmän sovellus antaa”, Luken erikoistutkija Marja Jalli kuvaa.

Hernekääriäisiä tarkkaillaan feromonipyydyksillä. Tarpeenmukainen torjunta kohdistetaan kuoriutuviin toukkiin. (kuva: Erja Huusela-Veistola)

Viljelysatoja uhkaavien kasvintuhoojariskien ennakoidaan lisääntyvän ilmaston muuttuessa. LukeKaskas-sovelluksen tiedotteiden avulla viljelijä voi varautua omia peltolohkoja uhkaaviin kasvintuhoojiin.

”Tieto kasvintuhoojan esiintymisestä pitää saada nopeasti ennen kuin tuhoja ehtii tulla laajemmin. Viljelijöiden on joka tapauksessa tarkkailtava kasvintuhoojatilannetta, sillä suojelutoimien on perustuttava tarkkailuun ja dokumentointiin. Sovellus helpottaa sitä työtä”, Luken erikoistutkija Erja Huusela-Veistola kertoo.

Tarkentuneella ja tarpeenmukaisella kasvinsuojelulla saavutetaan sekä taloudellisia hyötyjä viljelijälle että vähennetään kemiallisen kasvinsuojelun haittavaikutuksia.

Sovelluksen käyttäjä voi valita, millaista tietoa hän haluaa vastaanottaa.

”Tieto tulee vain niistä kasvilajeista, jotka viljelijä on valinnut”, Jalli kertoo.

Tällä hetkellä sovelluksessa ovat vilja- ja palkokasvit, kumina, öljykasvit ja porkkana. Jatkossa kasvivalikoimaa pyritään laajentamaan kaaleihin sekä vihannes- ja puutarhakasveihin.

”Myös alueellinen laajentaminen on mahdollista, ja sovellus voisi olla käytössä pohjoismaissa. Tuholaiset kulkevat yli rajojen.”

Ilmainen sovellus julkaistaan viljelykasvien kasvukauden alussa, ja siihen pääsee Luken maatalousinfo.luke.fi-sivustolta.

 

Teksti: Johanna Leppänen 
Sivun yläreunan kuva: Erja Huusela-Veistola
Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 23.3.2020
Artikkeli on julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Katso myös